Donatie/TiendenDutchVideo 2014

Ik de Here heb haast en blaas verder!

VOORWAAR, IK DE HERE HEB HAAST EN BLAAS VERDER! GODS GEEST IS AAN HET WERK, EN ZONDER UW GEBED EN STEUN BLAAST DE HEER OOK WEL, MAAR HET IS GOED OM ÉÉN TE ZIJN EN EEN LICHT TE ZIJN VOOR YESHUA.

Gepubliceerd op 21 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Maleachi 3, verse 10 tithes

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 21 augustus 2014 bracht een bode engel Gods, een engel des Heren, woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet  Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Lovesadai.

Voorwaar, hoor aandachtig!

Kadosh, kadosh, kadosh! De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, van waar hij komt of waar hij heengaat. Tot zover.

Geliefden des Heren, ja, gij daar, Gods Geest is aan het werk.

En zonder uw gebed en steun blaast de Heilige Geest ook wel. Maar het is goed om één te zijn en één licht te zijn voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik openbaar u: de werkers van de laatste dagen maken wonderen mee, ook zij die uitgezonden zijn in Suriname, zoals Chaesmin en Jarra en Mirella. Velen hebben zich reeds bekeerd, en de wind blaast verder naar de Filipijnen. Voorwaar, prijs en dank aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, dankzij uw steun, door middel van gebeden en trouwe tienden, giften, van blijmoedige gevers, kon er een kerk gebouwd worden, met de naam Ruach.

En wederom, Connie en Theresa worden uitgezonden, voorgoed, om de kerk te helpen en de kinderen. Voorwaar, en ook Jeddy en Jemuel en Jennifer en Connie en Theresa blijven daar voorgoed. Voorwaar, gij kunt helpen en de wind blaast verder! Alle giften, tienden, gaan via de Stichting Evangelical Endtimemachine. En Yeshua HaMashiach blaast verder en is zelfs de kapitein! Voorwaar, zo spreekt de Heer.

Maleachi 3, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de HERE in gerechtigheid offer brengen. Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de HERE aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren.

En vers 10  Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.

En vers 18  Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.

Voorwaar, Ik de Here, Yeshua HaMashiach, ga machtige tekenen en wonderen doen, waarvan gij niet weet!

Voorwaar, Ik de Here heb haast en blaas verder, en Profeet Benjamin Cousijnsen weet waarheen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com