DutchVideo 2012

Ik benoem u de geesten, die onder u zijn

25-10-2012  DE BODE ENGEL BRENGT DEZE BOODSCHAP GODS OVER IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASHIACH, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. THEMA IS: AFVALLIGE GEESTEN WORDEN GENOEMD, OPDAT U HEN LEERT VERSLAAN MET GODS WAPENS!

Gepubliceerd op 25 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

geestelijke wapenrusting

Volledige weergave:

Hallo! Op 25 oktober 2012 bracht de volgende bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Chasa.

De Almachtige waarschuwt alle kinderen Gods!

Ik benoem u de geesten, die onder u zijn…

Jesaja 2, vers 12  Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde.

Jesaja 59, vers 4 en 5  Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit en weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit.

De boze geesten hebben reeds vele mensen, en ook Christenen, zwanger gemaakt!

Jesaja 59, vers 6 en 7  Hun webben deugen niet tot kleding, en met hun maaksels kunnen zij zich niet bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid, en gewelddaden zijn in hun handen. Hun voeten snellen naar het kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en verderf zijn op hun wegen.

Deze boze geesten zijn op mensen uit, vooral Christenen, die in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geloven.

Zij haasten zich, want zij weten: nog een korte tijd, dan zullen velen bij Yeshua, Jezus, zijn. Zo zijn er vele gevallen engelen: boze geesten.

Onder u zijn geesten van liefdeloosheid en geesten van afgunst, verbittering, ongeloof, twist en kwaadsprekerij, afgoderij, leugens, kwetsen, onreinheid, geweld, hoogmoedigheid, jaloezie.

Spreuken 28, vers 26  Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.

Kom ook uit uw zwakte; gij zijt sterk! 

Psalm 28, vers 7  De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom loof ik Hem met mijn lied.

Vergeven en toegeven zal een boze geest nimmer doen!

Wel een Christen, die de dingen Gods overdenkt en zijn naaste kan vergeven. Een ware Christen legt zich nooit neer, al is hij zwak. Maar juist in uw zwakte, het gevoel, moet u juist de wapens niet laten zakken, maar gebruiken! En gebruik uw mond! Wat u moet zeggen, zal Ik zeggen. Lees uw Bijbel en leer en versla de geesten met Gods wapens, en u zal meer dan een held zijn in Gods ogen. Laat u ook niet misleiden.

De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.  Psalm 29, vers 4

Wie zich nu niet sterkt, gaat verloren.

Trek al uw geestelijke wapens aan en sta in de kracht! Dank Hem en geef Hem de eer, die het toekomt. Benjamin, ze luisteren te veel naar boze geesten.

1 Korinthiërs 13  Dit mag u zelf lezen en uzelf onderzoeken. Breng uzelf in gebed.

Ik ga nu, Benjamin, Profeet Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com