DutchVideo 2019

Ik ben wie Ik ben, en gij zijt Mijn dienstknecht en gezalfde Profeet

Niet u heeft zichzelf uitgekozen, of een mens, maar Ik, de Koning der koningen! Ik heb u aangewezen, opdat gij, Benjamin Cousijnsen, Mijn kadosh, heilige woorden deelt, zodat men zich kan bekeren, zodat Ik, uw Abba, Vader, verheerlijkt wordt. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 12 april 2019 bracht de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach zelf, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik ben het, uw Rabboeni, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, uw Heer, Jezus Christus van Nazareth, uw eeuwige Koning der koningen.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Ik ben uw Jahweh-Rohi Rophe. Ik ben wie Ik ben, en gij zijt Mijn dienstknecht en gezalfde Profeet. Niet u heeft zichzelf uitgekozen, of een mens, maar Ik, de Koning der koningen! Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij, Benjamin Cousijnsen, Mijn kadosh, heilige woorden deelt, zodat men zich kan bekeren, zodat Ik, uw Abba, Vader, verheerlijkt wordt! Voorwaar, laten deze woorden bezegeld zijn. Wie Mij tegenwerkt, of Mijn uitgekozen Profeet veroordeelt, heeft Mij veroordeeld! Want Ik ben met hem, en zal nooit Mijn verbond verbreken. Wie u ook bent, waarachtig, wie hem niet serieus neemt, zal ook niet door Mij serieus genomen worden!

Johannes 15, vers 12 tot en met 14  Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.
Vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.
En vers 25   Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.

Zo heb Ik, JHWH, nog zoveel te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.
Voorwaar, vanaf de geboorte werd Profeet Benjamin gehaat door satan, en werd hij zelfs vaak bijna gedood. Maar Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, redde hem! Er zijn echter vele getuigenissen van wat Ik, JHWH, gedaan heb, die u kunt vinden in de Evangelicalendtimemachine.com.

Wie zijt gij, wanneer gij niet in Mijn werk en uitgekozen en aangewezen Profeet gelooft?
Voorwaar, onbesnedene van hart en oren, Ik ben de Allerhoogste!

Romeinen 11, vers 20 tot en met 24  Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees! Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden.
En vers 6  Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

Voorwaar, Ik ga nu, sprak de Heer Yeshua HaMashiach, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com