DutchVideo 2020

Ik ben wie Ik ben, dat is Mijn Naam!

De bode engel Gods bracht de woorden wat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gesproken heeft. Luister en open uw hart. Laat Zijn Kadosh, heilige woorden uw hart raken en uw shalom geven!

Gepubliceerd op 4 Nobvember 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here,

Ik ben Kadosh, heilig!
Ik ben de deur! Ik ben wie Ik ben, Ik ben de God van Abraham, Izaäk, en Jacob, en van Profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, kom tot Mij, kom in gebed en met een hart vol eerbiedigheid, want Ik ben Kadosh, heilig, JHWH, en Waardig, almachtige Koning. Ik ben opgestaan, zie, Ik leef! Ik ben Wonderbaar, Adonai Tz’vaot!

Voorwaar, luister steeds naar Mijn stem.
Wees getrouw! Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ben u steeds nabij. Ik ben uw Rots. Ik ben uw vaste burcht. Ik ben uw Bevrijder en enige behoud. In Mij, uw Abba, Vader zit kracht. Heft uw hoofd op en uw hart naar Mij, de Allerhoogste. Mijn Shalom wordt werkelijkheid.

Ik ben het Lam Gods, en Kadosh, Kadosh, Kadosh, heilig ben ik de Here!
Ik geef u Mijn shalom, vrede, vergeving van zonden en hoop voor de toekomst. Het oude was echt voorbij! Laat het los en wees blij en verheugd u in Mij. En in de liefde, looft Mij, uw Heer, met goedheid.

Voorwaar, Ik bracht u tezamen om mij te eren en te aanbidden tezamen met uw gezin,en Mij en elkaar tezamen lief te hebben met uw gehele hart, en ziel en verstand.
Voorwaar, laat niets u kunnen scheiden, maar leert hoe u strijden moet. Mijn schild geeft overwinning!

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, dat is Mijn Naam!
Mijn goedheid en liefde geeft vreugde. Voorwaar, Ik heb u lief in Waarheid en Geest! Amen!

Voorwaar, deze woorden bracht ik, Lovesadai, de bode engel Gods, aan u over.

Glorie voor de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com