DutchVideo 2016

Ik ben er en Ik ben het die u helpt en zegent!

Boodschap Gods: Voorwaar, zo spreekt de Heer, Ik ben wie Ik ben en Ik ben JHWH, en ben kadosh en ben uw Rabboeni. En Ik ben met u! Hoor of lees verder de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 6 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

John 6, verse 35

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 6 februari 2016 bracht de bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!

Johannes 6, vers 35  Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Vers 48  Ik ben het brood des levens.

Voorwaar, wie is Hij volgens u? 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Johannes 9, vers 5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is  Schrionmario.

Johannes 10, vers 7  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen.
En vers 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij.
En Johannes 11, vers 25  Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
En Johannes 15, vers 5  Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
En Johannes 5, vers 35  Hij was de brandende en schijnende lamp en gij hebt u een tijdlang in zijn licht willen verheugen.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, 

Jesaja 42, vers 8  Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden.

Voorwaar, zo spreekt de Heer!
Ik ben wie Ik ben, en Ik ben JHWH, en Ik ben kadosh en ben uw Rabboeni. En Ik ben met u; zie op Mij! Ik ben er, en Ik ben het die u helpt en zegent. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com