DutchSalvation PrayerVideo 2013

Ik ben een bode engel Gods, ik vertel u over Ruben!

21-03-2013  DE BODE ENGEL GODS RAFAËL BRACHT DEZE BOODSCHAP OVER: IK VERTEL U OVER RUBEN! LUISTER NAAR DIT AANGRIJPENDE WAARGEBEURDE VERHAAL EN GA OOK DE UITDAGING AAN… DE STAP IN HET GELOOF! WILT U WETEN OF JEZUS CHRISTUS BESTAAT? ZEG MIJ DAN NA OP HET EINDE VAN DE BOODSCHAP!

Gepubliceerd op 21 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

laat de kinderen tot Mij komen

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Vandaag is het 21 maart 2013 en twee bode engelen Gods zijn al geweest, vanmorgen vroeg. Elke donderdag heeft de Heer ons opgedragen om in beeld te gaan, alle werkers van de laatste dagen, als u dat nog niet wist. Een hele bijzondere boodschap weer vandaag!

Shalom! sprak de bode engel Gods, ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaël. Ik ben een bode engel Gods, ik vertel u over Ruben.

Ruben was 12 jaar oud en zijn vader was een schriftgeleerde.

Ruben begreep zijn vader niet. Hoe heeft zijn vader zoiets kunnen doen? Yeshua, Jezus uitleveren! Wat was Ruben boos! De mensen gingen alleen maar luisteren naar Hem. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus uit Nazareth deed niemand kwaad!

Als Yeshua, Jezus, sprak, klopte het hart van Ruben, heel snel.

En als Yeshua tegen de duizenden mensen sprak, hoorde iedereen Zijn stem zo duidelijk, zo dichtbij en zo liefdevol! Ruben weet nog, dat Yeshua zei: “Laat de kinderen bij Mij komen, houd ze niet tegen”. 

Lukas 18, vers 16 en 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.

De bode engel Gods sprak verder, 

Ruben was mank vanaf zijn geboorte en had zo vaak gezien, wat Hij, Yeshua, Jezus deed.

Maar van zijn vader mocht hij niet daar, waar Yeshua was, komen, totdat Ruben hoorde dat Yeshua gevangengenomen zou worden.

Kort daarna werd Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gedood. De mensen kregen geld als ze zouden zeggen: “Barabbas moet vrij!”

Ruben dacht, ‘Ik weet wel beter, Hij is de Messias, de Zoon van God! En wat een wonderen deed Hij, wow! Maar nu is Hij aan het kruis gestorven en meer dan twee dagen dood…’ Wat miste Ruben Hem toch.

Toen Ruben daar zo zat op een kei, stond plotseling naast Ruben een vriendelijke man, die zei: “Hoe is het met jouw been?”

Verschrikt zag Ruben dat het Yeshua HaMashiach, Jezus Christus was! ‘Help!’ wou Ruben nog roepen, ‘een geest!’ Maar Yeshua, Jezus, was hem voor en zei met een lachend gezicht, “Vrees niet! Ziet Mijn handen en Mijn voeten, dat Ik het ben. Ziet, betast Mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft”. Yeshua vertelde dat Zijn Vader immers zeer machtig is, machtiger dan de dood. Yeshua HaMashiach zei ook,

Lukas 24, vers 45 tot en met 47  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.

Toen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Ruben alles uitlegde en ook over Zijn wederkomst vertelde, zag Ruben elke dag naar Hem uit, naar de Zoon van God.

Misschien vraagt u zich af, genas Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Rubens been?

Het antwoord is: Nee. Voor Ruben was dit het allermooiste geschenk, wat hij ooit in zijn leven had ontvangen, namelijk genezing in zijn hart.

Lees Johannes 3, vers 16 tot en met 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Hier staat het allerbelangrijkste.

Daarna verscheen Yeshua vaker, ook aan anderen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Ik wil met u bidden…

Als u al een tijdje naar de boodschappen luistert en u wil de Heer ook aannemen in uw hart, vraag het Hem dan. Ook als u denkt van ‘Ik weet niet of Hij bestaat’, dan daag ik u uit. Als u het wilt weten of de Heer bestaat, dan zult u het aan Hem kunnen vragen, direct. Een ander kan u niet overtuigen, ik niet, geen enkele Profeet, niemand, en dat is maar goed ook. Want geloven is geloven, is weten de dingen die men niet kan zien. Maar soms moet u die stap in geloof dus zetten door het te vragen aan de Heer.

Zeg mij maar na…

“Heer, als u bestaat, wilt u het mij dan openbaren. Laat het mij dan merken. Kom in mijn hart, Heer. Ik wil weten dat u er bent. Dank u wel, Heer, dat u uw leven gaf, dat u de wereld zo liefhad, Vader, dat u uw Zoon gezonden heeft, om voor mij aan het kruis te gaan, opdat ik niet verloren ga, maar eeuwig leven met u mag hebben. In de naam van Jezus op dit moment, Here, open ik mijn hart. Laat uw liefde stromen in de machtige naam van Jezus Christus!”

Heer, raak zo een ieder aan, laat uw liefde stromen in het hart van iedereen, die zich op dit moment openstelt.

Zo zegen ik u in de machtige naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, in Jezus’ naam, Amen!

Als u op dit moment uw hart heeft geopend voor de Here Jezus, dan mag u weten dat u een kind van God bent, zo eenvoudig is het.

En dan raad ik u ook aan om een volle evangelie kerk of een pinksterkerk te zoeken, want het kan zijn dat u ook nog begeleiding nodig heeft of gebed, om vrij te komen van allerlei gebondenheden. De Heer, die gaat u vrijzetten, helemaal. En dan zult u alle waarheid ook verstaan en ook Zijn woord beter begrijpen, want alleen de Heer kan u de waarheid openbaren.

God zegene u, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com