DutchVideo 2017

“Ik ben afgeknapt op mijn broeders en zusters en zeer teleurgesteld in de kerk!”

Afgeknapt, en teleurgesteld in de kerk en uw broeders en zusters? Dan is deze boodschap speciaal voor u!

Gepubliceerd op 19 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

bleeding-heart-for-broken-people

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 18 februari 2017 werd deze boodschap Gods woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirteoha en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, als u een Bijbel hebt, gebruik die dan tot wederopbouw voor uw ziel.
En lees mee, zodat Gods Woord kan doordringen, maar gewoon naar de boodschap luisteren kan ook.

1 Samuël 9, vers 1 en 2  In Benjamin woonde een man die Kis heette. Hij was een zoon van Abiël, die een zoon was van Seror, de zoon van Bechorat, de zoon van Afiach. Hij behoorde tot de stam Benjamin en was een vermogend man. Hij had een zoon die Saul heette, een lange, goedgebouwde jongeman die met kop en schouders boven iedereen in Israël uitstak.

Voorwaar, soms heeft u het niet eens in de gaten, hoeveel God van u houdt en dat Hij een plan heeft met uw leven!

1 Samuël 9, vers 3 en 4  Op een keer, toen zijn ezelinnen waren zoekgeraakt, zei Kis tegen zijn zoon: ‘Vooruit, ga jij met een van de knechten de ezelinnen zoeken.’ Saul doorkruiste het bergland van Efraïm: Hij zocht in de streek Salisa, maar ze vonden ze niet. Hij zocht in de streek Saälim, maar van de ezelinnen geen spoor. Zo doorzochten ze het hele gebied van Benjamin zonder ze te vinden.

Voorwaar, zo is het nu met God ook, zoals in dit verhaal.
Hij laat Zijn geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zoeken met Zijn engelen naar de afgedwaalde, ontspoorde, eigenwijze ezelinnen, zowel schapen!

1 Samuël 9, vers 5  Toen ze ten slotte in Suf waren beland, zei Saul tegen zijn knecht: ‘Kom, laten we maar teruggaan, anders maakt mijn vader zich nog ongeruster over ons dan over zijn ezelinnen’.

Tot zover.
Voorwaar, God weet dat u beschadigd bent en teleurgesteld in de kerk, en wederom geboren bent en de keus had gemaakt om een Christen te zijn. U gaf zich over aan Hem, en werd zelfs teleurgesteld in uw broeders en zusters, en het leek wel of ze allemaal geen tijd hadden om met u te praten. U voelde zich afgewezen!

Ja, deze boodschap is voor u.
Bent u nu meer tevreden, dat u een afgedwaalde ezelin bent en niets meer van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God wil weten? U bent geen haar beter, omdat u nu hetzelfde doet als uw broeder en zuster, maar dan tegen de Allerhoogste! Oeps!

Het oordeel van een ex-gelovige is erger dan die van een ongelovige.
Al bent u afgedwaald, het moet niet zo zijn om Hem te verlaten! Keer terug naar uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij stelt u nimmer teleur en houdt van u. Hij wil u redden en zegenen. Beken uw zonden! Hij wil u bemoedigen via de Evangelical EndTime Machine, en opbouwen.

En Johannes 10, vers 7 tot en met 11  Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij “of zij” gered worden; hij “of zij” zal in en uit lopen, en hij “of zij” zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
En vers 14 tot en met 16  Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
En vers 27 en vers 29  Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven.

Voorwaar, God wil niet dat u verloren gaat, en ook Profeet Benjamin Cousijnsen niet.
Keer terug en ga naar het kruis, en maak het goed!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com