DutchVideo 2015

Huizen en eigendommen en het uitlachen verging zo!

Profetische, mededelende, waarschuwende en openbarende boodschap Gods, 100% afkomstig van JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet Benjamin Cousijnsen. A) Voorwaar, sommigen die toen zo zaten te lachen om die profetische boodschappen van Profeet Benjamin Cousijnsen, zijn nu hun huis kwijt, vanwege ongehoorzaamheid en het niet willen luisteren. En God heeft hun eigendommen in de wind geslagen! B) Hoor welke landen de Heer gaat treffen door ongehoorzaamheid! C) Twee  belangrijke openbaringen worden doorgegeven. Hoor in de boodschap, wat er gaat gebeuren tussen 7 en 30 december 2015!

Gepubliceerd op 7 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

severe flooding North England and South Scotland

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 7 december 2015 bracht de bode engel Gods, de engel des Heren, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze profetische, openbarende, mededelende waarschuwing Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Mijn naam is Donder en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Groot-Brittannië!
U hebt Gods waarschuwingen in de wind geslagen, en God heeft de hemelse sluizen geopend! Zowel voor Noord-Engeland en Zuid-Schotland zijn uw rivieren buiten hun oevers getreden. Zeg niet dat u van niets wist. Want in 2012 tot en met 2015 werd u gewaarschuwd, onder andere in de boodschappen, met de volgende titels: ’17-09-2013 Nu is er geen genade meer en waarschuw u ernstig!’ De vervulling van deze profetie van 17 september 2013 is nu in volle gang.

Voorwaar, alles is voorzegd!
En wat dacht u van de boodschap van 14 februari 2014, met de titel: ‘Profetisch openbarend eindtijdnieuws!’ waar God zei, Het ergste komt nog voor de Verenigde Staten en Indonesië en Engeland! En de boodschap van 17 november 2014, met de titel: ‘Profetische waarschuwing: Wees alert!’

Voorwaar!
Sommigen, die toen zo zaten te lachen, om die profetische boodschappen van Profeet Benjamin Cousijnsen, zijn nu hun huis kwijt, vanwege ongehoorzaamheid en het niet willen luisteren. En God heeft hun eigendommen in de wind geslagen en weggespoeld!

Voorwaar, ik openbaar u:
Tussen nu, 7 december, tot en met 30 december 2015, zal ik, Donder, in opdracht van de Allerhoogste, hier en daar toeslaan en u onverwachts bezoeken! Ik zal de grond doen trillen en uw afgoden verdrinken! Voorwaar, bekeer u, IJsland, Alaska, Noord- en Zuid-Engeland, Schotland, Indonesië, Filipijnen, Mexico, India, Amerika, Afrika, Spanje, Turkije en Afghanistan! Voorwaar, besef heel erg goed, dat als Profeet Benjamin Cousijnsen niet zo vaak om genade en uitstel had gevraagd, dan waren er nu al vele landen niet meer, zoals de Filipijnen en Indonesië. Voorwaar, zoals het weer plotseling kan omslaan, zo kan ik, Donder, onverwachts toeslaan.

Ook tussen 7 december tot en met 30 december 2015 zal u getuige zijn van een grote aanslag, die ook op het nieuws zal zijn.
Voorwaar, wereldwijd laat God een grote hoeveelheid water vallen!

Ook openbaar ik u: 2016 is een rampenjaar, met nog meer geweld en aanslagen en oorlogen!
Voorwaar, alles wat geopenbaard is, is in volle gang! Bekeer u nu het nog kan.

1 Petrus 1, vers 10  Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben.

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com