DutchVideo 2018

Huidige wereldwijde kerkgroei door wereldgelijkvormig denken binnen vele kerken

Dit is een openbarende en waarschuwende boodschap van de Here God, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Vele kerken groeien nu in de eindtijd. Deze groei komt echter door aanpassing en acceptatie van het werelds denken, geïnspireerd door satan, en zo worden vele kerken gelijkvormig aan de wereld! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 1 augustus 2018 werd de volgende boodschap Gods woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirte, een bode engel Gods.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, wat zijn er toch veel kerken!
En het lijkt wel of de behoudenis van de zielen toeneemt. Sommige kerken moeten zelfs verbouwen, vanwege de hoeveelheid zielen.
“Halleluja!” zei ik, Profeet Benjamin.
Profeet Benjamin, zei de bode engel Gods, laat dat ‘Halleluja’ maar weg.
“Waarom?” vroeg ik.
Omdat de groei van de zielen niet toegenomen is vanwege God, maar door satan, omdat men zich aanpast aan de wereld, maar niet aan God!

Romeinen 14, vers 12  Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.

Zelfs het bedrijven van lesbische praktijken en homoseksualiteit, en overige tegennatuurlijke praktijken, en daten in de kerk, wordt als normaal beschouwd.

1 Korinthiërs 6, vers 9  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?

Ook heeft de Christelijke muziekwereld al vele artiesten en kerken en vele zielen besmet met de magische muziek van satan,
die zelf ooit in de Hemel een meester in de muziek was. Nu leeft hij zich uit via vele kerken! Voorwaar, God wil een kerk, die niet gelijkvormig is aan de wereld en de wereld dient, maar Hem. De losbandige vrijheid is zo toegenomen in de vele kerken, dat zij zich niet eens een kerk zouden mogen noemen, vanwege overspel en echtscheiding en begeerte en dronkenschap, enzovoorts. Zogenaamde broeder-  en zusterliefde, en onzuivere bemoeienissen, spelen een grote rol in de eindtijd in vele kerken, terwijl men doet wat men zelf wenst!

Voorwaar!
Beter een kleine kerk of een huiskring met oprechte zielen, dan een overvolle kerk met zielen, die rijp zijn om in het vuur geworpen te worden.

1 Petrus 4, vers 1 tot en met 6  Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereedhoudt om recht te spreken over levenden en doden. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.

Romeinen 1, vers 26 tot en met 32  Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com