DutchVideo 2021

Houdt u ook van dieren?

Een boodschap Gods over dieren. Kunnen ze lachen? Of huilen? Of grapjes maken? Luister of lees meer verder om te weten te komen.

Gepubliceerd op 4 oktober 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 oktober 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Genesis 1, vers 24 en 25 En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Voorwaar, houdt u ook van dieren?
God houdt van Zijn schepping.

Genesis 1, vers 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Voorwaar, bij de mensen komt wel eens voor dat er tranen lopen over hun wangen van verdriet of geluk.
Voorwaar, ook komt het voor dat men regelmatig een geluid erbij maakt zoals ook bij sommige dieren. Denk ééns aan jonge zeehondjes die hun moeder roepen, of wolven die elkaar laten weten waar ze zijn. Voorwaar, bij die dieren biggelen geen tranen over de wangen en heeft dat geluid een andere betekenis. Er zijn wel veel dieren die traanklieren hebben, net als de mens. Die zijn nodig om de ogen in conditie te houden. Zelfs zee krokodillen en zeeslangen, onder andere, hebben een traanklier. Dat dieren huilen van verdriet is niet waar. Het traanvocht helpt ze het overtollige zout uit het water te scheiden.

Voorwaar, en weet u, in de Hemel is eeuwige vreugde.
Een Amerikaanse oud-hoogleraar biologie in de Universiteit van Colorado heeft onderzoek gedaan bij de dieren of ze gevoel van humor kunnen laten zien in hun gedrag. Uit onderzoek bleek bij ratten dat ze uitbundig kunnen lachen als ze zich goed voelen. Ook bleek dat honden lachen als ze met elkaar spelen: een hijgerige, uitgesproken door onderdrukte uitademing.
Ja, dieren kunnen humor hebben zelfs vele mensen kunnen daar heel veel over vertellen uit ervaring.

Voorwaar, de vraag is, of er ook humor is in de Hemel?
Het antwoord is, ja. Zelfs kunnen ze daar praten!

Genesis 2, vers 1 en 2 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.

Voorwaar, u daar, u mag gerust wel ééns lachen naar God.
Hij ziet u! Zelfs een paard heeft een mooie lach.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com