DutchVideo 2016

Houd vast aan het zuivere evangelie, de zuivere waarheid!

Boodschap Gods: Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, willen verdraaien! Hoor of lees de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 12 apr 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

no other Gospel

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! 12 April 2016 – De engel des Heren leverde de volgende boodschap Gods woord voor woord over, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan Zijn eenvoudige dienstknecht en Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bresima en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Efeziërs 6, vers 12  Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Voorwaar, meer en meer komt de globale godsdienst naar voren!
Een klein wormpje, of een rotte vrucht, tast velen aan. Vele godsdiensten gaan zich samenmengen, om het aantrekkelijker te maken. Velen wijken af van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH’s geboden, en spelen voor eigen god met eigen regels!

Afgodenaanbidders van de Rooms-Katholieken werken samen met de EO en andere kerken.
Alles mag volgens hun god! En zij gaan mee met de verlangens van satan en de wereld en iedereen. Zo streeft satan ernaar om tot één wereldreligie te komen. En wie het niet accepteert, om mee te gaan in deze nieuwe tijdsweg, wordt als een extremist gezien, of een sekte volger. De gevallen engelen vermengen zich graag binnen de verschillende religies. De kleine worm wil tegen de Bijbel ingaan, en de gehele grote massa volgt! En de kerk zit overvol met zielen, omdat het een moderne tijd is.

Galaten 1, vers 6 tot en met 9  Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij!

2 Timotheüs 4, vers 3  Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten.

Voorwaar, hou u echter vast aan de volle zuivere waarheid, zoals het beschreven staat!

Openbaring 22, vers 18 tot en met 21  Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com