DutchVideo 2023

Houd u verre van de schijnheilige wandel van de kameleons

Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens, van nature weten, ligt hun verderf.

Gepubliceerd op 30 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wees krachtig en trouw, en vol van ontzag voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die kadosh, heilig is!
Laat u niet manipuleren door de schijnheiligen, de kameleons die zich voordoen als heiligen maar het niet zijn. Voorwaar, houd u verre van alle vormen van hun schijnheilige wandel wat hen zelf verraadt via hun slangenmond. Men kan alleen maar gered worden als men kadosh, heilig is door zijn of haar relatie te onderhouden met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Roddelen en kwaadspreken over anderen toont juist aan dat deze persoon zelf in zonden leeft en in zwaktes wandelt, en vatbaar is voor ziekten en demonen.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wil dat u zich bekeert, of u zult gaan bemerken dat de doorgegeven boodschappen ook voor u, die luistert, te wachten staan en zich aan het vervullen zijn!
Voorwaar, als men echt genezing en bevrijding wil ontvangen van de Heer, Yeshua HaMashiach, dan betekent dit als u gaat bidden, dat u open moet zijn en eerlijk, en dat u uw zonden en zwaktes benoemt en belijdt, niet alleen tegenover de Heer in uw gebed, zo gemakkelijk komt u er niet vanaf, maar ook moet u zich vernederen voor uw broeder of zuster met wie u geschil heeft, omdat u hem of haar slecht hebt gemaakt. Zich vernederen en schuld bekennen doet sommigen altijd pijn vanwege hun hoge positie en trots, o.a. En daarom ontvangen zij geen herstel en zegeningen omdat zij zich niet willen veranderen. En als zij klachten hebben, schuiven ze hun problemen op anderen zoals naar hun pastoor toe of broeder of zuster en zij geven hen de schuld van hun overtredingen. Zij hebben het allemaal gedaan totdat zij merken dat zij achterblijven met de Opname als de Here komt.

Voorwaar,

Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
En Judas 1, vers 10 Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens, van nature weten, ligt hun verderf.
En 2 Johannes 1, vers 7 Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.

Voorwaar,

1 Johannes 4, vers 4 tot en met 6 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

Voorwaar, dit betreft ook als men niet luistert naar een Profeet Gods.
God zal hen niet kennen vanwege zijn of haar wandel.

Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com