DutchVideo 2019

Houd u aan uw beloften en u zal gezegend worden!

Een gezegend Nieuwjaar! Houd u aan uw beloften aan God, de Allerhoogste, die Zijn beloften altijd nakomt. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 30 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 30 december 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam, de waarachtige, almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mireach, een bode engel Gods.

Voorwaar, het is weer zover!
Vele beloften worden gedaan, die men in de gebeden op laat stijgen. Zowel de gelofte als de verplichting onder ede is door velen ongeldig gemaakt, omdat men een offergave niet nakwam, of omdat men niet vrijwillig, vanuit het hart, de gelofte heeft laten opstijgen. Het is beter om een gelofte na te komen dan een nutteloos gebed, een offer, aan God te brengen, waar men zich toch niet aan houdt!

Elk jaar stijgen de goede voornemens omhoog en wil men gezegend worden.
Houd u er aan, aan de gelofte, die u als offer heeft gebracht, en u zal gezegend worden!

Psalm 50, vers 14  Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften.

Voorwaar, de Allerhoogste komt Zijn beloften altijd na,
maar niet aan hen, die bidden met ongeloof en zonder verwachting, en die zich niet houden aan wat zij aan God hebben beloofd in hun gebed als offer! Doe geen offer of gebed, als men zoiets zegt en zinloos laat opstijgen. Doe geen moeite, want God is Kadosh, Heilig, en Zijn gedachten zijn groot en dieper! Hij kent alle harten, en verheugt zich in elk offer, dat men brengt in vreugde en geloof.

Psalm 96, vers 8  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven.
Psalm 103, vers 1 tot en met 6  Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. De Here doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten.
Psalm 119, vers 15  Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten.
Vers 16  In uw inzettingen zal ik mij verlustigen, uw woord zal ik niet vergeten.
En vers 32  Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart.

Voorwaar, houd u aan uw beloften aan God.
Een gezegend Nieuwjaar!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com