DutchVideo 2019

Houd kwaadsprekers en roddelaars op afstand!

De ogen van de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn overal; zowel de goeden als de kwaden houdt Hij in het oog. Neem deze boodschap serieus! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 12 september 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van de Koning der koningen, de rechtvaardige, krachtige, machtige, enige God, de Alfa en de Omega, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.
Spreuken 15, vers 10 en 11  Gestrenge tuchtiging treft hem “of haar” die het rechte pad verlaat; wie terechtwijzing haat, zal sterven. Dodenrijk en verderf liggen open voor de Here, hoeveel te meer de harten der mensenkinderen!

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods. 

Spreuken 12, vers 1  Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.
Spreuken 15, vers 18  Een opvliegend mens verwekt twist, maar een lankmoedige doet de strijd bedaren.
Spreuken 15, vers 26  De plannen van de boze zijn de Here een gruwel, maar liefelijke woorden zijn rein.
En vers 32  Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn “of haar” leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand.
Spreuken 18, vers 2  Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn “of haar” hart zich bloot geeft.
En vers 6 en 7  De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn “of haar” mond roept om slagen. De mond van de dwaas is hem “of haar” tot verderf, zijn “of haar” lippen zijn een valstrik voor hemzelf “of haarzelf”.
Spreuken 20, vers 3  Het is een eer voor een man “en zowel voor een vrouw” zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.
Spreuken 22, vers 10  Jaag de spotter weg en de twist verdwijnt, en het twisten en smaden houdt op.
En Spreuken 26, vers 19 en 20  Zo is hij “en evenzo zij”, die zijn naaste bedriegt en zegt: Deed ik het niet voor de grap? Als er geen hout is, dooft het vuur; waar geen lasteraar is, komt de twist tot rust.

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Houd kwaadsprekers en roddelaars op afstand, of u gaat er tezamen aan, want hun deel is in de poel des vuurs voor eeuwig! Het niet serieus nemen van deze boodschap leidt u evenzo naar de hel.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com