DutchVideo 2020

Hou u onbevlekt of u gaat eraan!

Weet dit wel, als u na uw doop deze waarheid verwerpt dat wanneer u Gods aangestelde Profeet verwerpt, zal uw lijden vele maken meer erger zijn in de hel!

Gepubliceerd op 22 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, heilig is de Here, de almachtige Koning der koningen!

Voorwaar, zalig zij, die hun gewaden onderhouden.
Voorwaar, als men gedoopt is ooit door Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods ware, uitgekozen eindtijdprofeet en u onderhoud uw eigen gewaden niet dan zal uw loon u voorbij gaan, en uw lijden zal vele malen erger zijn dan van een persoon die Christus niet wil accepteren en een relatie met Hem wil.

Voorwaar, mijn naam is Marsaja, en ben een bode engel Gods.
De doop is een keuze maken en te kiezen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en bovenal onbevlekt en rein te wandelen.

Voorwaar, sla acht dat u, uw nieuwe gewaden dus onderhoud.
Voorwaar, weet dit wel, als u na uw doop deze waarheid verwerpt dat wanneer u Gods aangestelde Profeet verwerpt, zal uw lijden vele maken meer erger zijn in de hel, vanwege uw eigen bevlekt klederen.

Voorwaar, hou u onbevlekt of u gaat eraan!
Voorwaar, alles gaat erom dat u uw gewaden schoon houd en dat u naar uw eigen overtredingen kijkt en u bekeert. Voorwaar, wees een voorbeeld en doe het goede, en wees een wederomgeboren christen zoals de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bedoelt heeft, en wees niet gelijkvormig aan de wereld. En maak tijd om te bidden en u zelf te onderzoeken of u wel genade hebt ontvangen vanwege uw slechte relatie. Herleeft en kijk hoe u aan uw wandel kan werken met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijnHerleeft Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com