DutchVideo 2018

Hou het huwelijk in ere!

Efeziërs 5, vers 33  Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 8 maart 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazareeër, de Zoon van God. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here, JHWH!

1 Korinthiërs 7, vers 17  Alleen, laat ieder zo leven, als de Here hem, “maar ook haar”, toebedeeld heeft, zo, als God hem, “haar”, geroepen heeft. Tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Rafaëla, een bode engel Gods.

1 Korinthiërs 7, vers 10  Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten.
1 Korinthiërs 7, vers 11  Is dit tóch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en een man moet zijn vrouw niet verstoten.
1 Korinthiërs 6, vers 15  Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Tot zover.
En 1 Korinthiërs 6, vers 17  Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.
En 1 Korinthiërs 7, vers 3  De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.

Efeziërs 5, vers 15 en vers 16 en 17  Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Lees voor uzelf: Efeziërs 5, vers 22 tot en met 32
En vers 33 zegt:  Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

1 Korinthiërs 13, vers 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Ware liefde overwint alles in Christus!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com