DutchVideo 2021

Hosanna voor de Koning!

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft u lief en verdient ontzag en eerbied! Verblijd je in Hem en voel de kracht van Adonai, die uw hart bewerkt en deze boodschap plant in uw hart zodat u vrucht zult dragen.

Gepubliceerd op 6 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, waardig is het Lam!
Strekt uw handen op naar omhoog en geef alle lof, eer in aanbidding aan Hem. Kadosh, heilig is de Heer en goed! Hij is groot en trouw! Zing vol van vreugde en eerbiedigheid voor Zijn aangezicht en zegt, Halleluja! Baruch Haba B’shem Adonai, Shalom! Hef uw hoofd omhoog en geef glorie, glorie, glorie aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Stelt u open en ontvangt Zijn zegen en goedheid.
In Zijn nabijheid is volheid van vreugde! Voorwaar, Kom maar, Voel de adem dat geef hoop en redding en genade! Kom in Zijn tegenwoordigheid met uw hart en ziel. Hij verdrijft elke duisternis en redt.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft u lief en verdient ontzag en eerbied!
Alle glorie voor Zijn kadosh, heilige Naam! Verblijd je in Hem en voel de kracht van Adonai, die uw hart bewerkt en deze boodschap plant in uw hart zodat u vrucht zult dragen.

Zegt, Hosanna, Hossanna, Hossanna voor de Koning! Prijs God voor eeuwig! Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com