DutchVideo 2020

Hoor, wereld, wees snel en bekeer u!

Waarschuwende en profetische boodschap Gods: Bekeer u nu, want uw boze wandel en onreinheid zijn opgemerkt! Buiten Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige opgestane en levende God, is er geen God! Vele landen worden geslagen; ook het Corona virus in China is onder andere een straf van God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 3 februari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zoals reeds voorzegd is:
Vele landen worden geslagen, vanwege afgodenverering, zoals draken, slangen en zogenaamde overige heiligen, en het aanbidden van beelden, waar nimmer een geest in zat. Voorwaar,

Exodus 15, vers 3  De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam.

Mijn naam is Donder, een bode engel Gods.
Bekeer u nu, want uw boze wandel is opgemerkt, en onreinheid! Schaam u, China, Korea, India, Indonesië, Filipijnen, Japan, Mexico, Amerika, Frankrijk, Marokko, Italië, Spanje, Turkije en Israël, onder andere!

Exodus 20, vers 1 tot en met 7  Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

Voorwaar, buig u alleen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.

En Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij “of zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Voorwaar, buiten Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige opgestane en levende God, is er geen God!
Wat u vreest, zal God u brengen, maar genade aan hem of haar, die Hem vreest.

Deuteronomium 11, vers 25 tot en met 28  Niemand zal vóór u standhouden; de Here, uw God, zal schrik en vrees voor u leggen op het gehele land dat gij betreedt, zoals Hij u heeft toegezegd. Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

Voorwaar, zie wat gaande is…
De landen worden gestraft door God, juist vanwege ongehoorzaamheid!
Ook Israël moet zich bekeren en een voorbeeld zijn voor de overige landen, en heilig zijn, en niet schijnheilig van handel en wandel. Wees snel en bekeer u, want Gods Geest zweeft over de wereld en heeft de wereld opgemerkt!

Genesis 6, vers 12  En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Voorwaar, ook het virus in China is onder andere een straf van God!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com