DutchVideo 2017

Hoor de wind waait al onder andere door de bomen!

Waarschuwende, profetische boodschap Gods aan vele landen!

Gepubliceerd op 23 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

very-heavy-windgusts-netherlands

Volledige weergave: 

Welkom! Op 23 februari 2017 bracht de engel des Heren, de bode engel Gods woord voor woord deze waarschuwende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder en ben een bode engel Gods.

En ik waarschuw u,
Nederland, zowel u daar in Florida, Verenigde Staten, en Duitsland, en ook u, Indonesië, en u, Filipijnen, en China en Korea en Japan en Spanje en India, en ook u, die nu lacht en maar verdergaat, om uw land in de afgrond te laten zakken, om er een hel van te maken, en alles maar goed vindt. U zult de gevolgen van het tegen Gods geboden ingaan mogen ervaren, en hoe het werkelijk is om voor eeuwig verloren te gaan!

Voorwaar, ik ben de bode engel Donder, en openbaar u,
dat vele landen van de kaart zullen worden gehaald en niet meer zullen bestaan. En dit is zeer ernstig! En u hebt er zelf om gevraagd.

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Daarom is het belangrijk om Gods geboden te onderhouden!

Voorwaar!
Net voordat de Rapture komt, zal vooraf de grootste verwoesting ooit plaatsvinden met meer dan tienduizenden maal tienduizenden doden. Voorwaar, bekeer u! En aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alleen!

Vervloekt is Rome met zijn zogenaamde heiligen.
Het verbaast mij niet, dat u zelfs Hitler heilig verklaart, en uw kat en hond, en alles wat tegennatuurlijk is! Kadosh, Heilig is de Here.

Vele landen zullen gestraft worden en ik breng u schade.
Voorwaar, luister ook naar Mijn kleine donder, Jeddy Piloton in de Filipijnen, die wel kan onderscheiden wat afgoden zijn! U moet nu nog meer in actie komen, door uw afgoden kapot te slaan!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com