DutchVideo 2012

Hoor de stem die roept: Heeft u Hem waarlijk lief?

24-08-2012  DE GOD VAN DE GEESTEN DER PROFETEN HEEFT ZIJN ENGEL GEZONDEN OM ZIJN KNECHTEN TE TONEN, HETGEEN WELDRA GESCHIEDEN MOET. HOOR DE STEM DIE ROEPT: ZIJN KONINKRIJK DER HEMELEN IS NABIJ GEKOMEN!

Published on Aug 24, 2012 by eindtijdspace

Please share and do not change © BC

gods-eeuwige-liefde

Volledige weergave:

Hallo! Op 24 augustus 2012 bracht de bode engel Gods in de vroege ochtend, om 7 uur, deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik groet u in de naam van Jezus Christus. Mijn naam is Sera. Ik ben tot u gekomen, Profeet Gods, omdat God u liefheeft.

Niet ieder die in Hem gelooft, zal behouden worden.

U daar, schrijf op en onderzoek het!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leve hebbe.

Voordat ik verder ga,

God heeft u meer lief dan dat u God liefhebt!

Uw behoudenis betekent alles voor Hem. Hij vecht voor u daar boven. Ook gaf Hij, de God van Izaäk, Jakob en Abraham, Zijn waardevolste bezit, Zijn eigen geliefde Zoon. Hij wou u redden. Ik ga nu verder vanaf vers 17: Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voordat ik verder ga,

God wou een heel andere wereld.

Hij wil u niet veroordelen, maar juist liefhebben! Hij heeft u nimmer verstoten, alleen maar liefgehad. Wie Hem liefheeft, echt liefheeft, vanuit uw hart en ziel en verstand, wordt niet veroordeeld. Hebt u Hem ook zo lief, vanuit uw hart, ziel en verstand, en met al uw kracht? Wie niet gelooft, en God verwerpt, en Zijn geliefde Zoon, wordt veroordeeld. Het is uw eigen keus. Ik ga nu verder vanaf vers 19: Dit is het oordeel, dat het licht – daar wordt Jezus Christus mee bedoeld – in de wereld gekomen is, en de mensen, de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken waren boos.

Voordat ik verder ga,

Wie heeft u meer lief? En zijn uw werken boos?

U kunt ook niet beiden dienen! Maak vandaag uw keus.

Tot slot, ik ga nu verder vanaf vers 20: Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten heeft Zijn engel gezonden om Zijn knechten te tonen, hetgeen weldra geschieden moet”.

Johannes 3, vers 27  Johannes antwoordde en zeide: “Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn”.

U daar, mijn naam is Sera, en ik ben de bode engel Gods. 

Gods woorden zijn getrouw en waarachtig, en Benjamin Cousijnsen is Zijn ware Profeet. Hoor de stem die roept: “Zijn Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen!”

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com