DutchVideo 2015

Hoe zou u ermee omgaan als u alles kon horen, voelen en zien?

Boodschap Gods: Benjamin Cousijnsen vroeg zich ooit af, hoe de Almachtige daarmee om zou gaan, en vroeg aan de Here God, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, om eens de verborgenheden in de mensen te mogen ervaren! Lees en/of hoor verder in de boodschap.

Gepubliceerd op 2 nov 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

young man astonished

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 2 november 2015 bracht een bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar!
Stel dat u alle verborgenheden zag van al uw broeders en zusters, en familie, en van ieder mens, en de gedachten, en alles, de gevoelens, kon voelen? Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Rafaël. Wat zou u hiervan vinden? Overdenk dit eens…

Hoe gaat gij daarmee om?
Profeet Benjamin Cousijnsen was hier ooit nieuwsgierig naar, en vroeg zich af hoe de Almachtige hiermee om zou gaan. Benjamin vroeg aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, of hij eens mocht ervaren, wat het was om de verborgenheden, de gedachten van de mens te zien en te kunnen voelen. De Heer zei: Uw wil geschiedde.

Wat zou u zeggen van zo’n bijzondere ervaring?
‘Wow!’ dacht Benjamin. Profeet Benjamin woonde ooit in een hobbykamer, te midden van een rij huizen. Hij hoorde plotseling stemmen, en keek de richting op van de muur, waar het geluid vandaan kwam. Hij zag een soort gat, en zag de buurman, en kon zo telkens waarnemen wat er gebeurde in het volgende huis. Benjamin kende velen in zijn buurt, waar hij woonde. Maar wat een shock, wat hij zag en hoorde! Benjamin riep: “Stop! Ik kan dit niet meer aan!”

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zei:
En je hebt nog niet eens alles gehoord, gezien, of gevoeld. Begrijp jij, Benjamin, als Mijn Vader niet God zou zijn, de Almachtige, zou Hij eraan kapotgaan, aan hetgeen wat Hij ziet en hoort! Hij is vaak teleurgesteld in Zijn kinderen, maar Hij laat ze nooit los. Wat zou jij doen?
Benjamin kon hier geen antwoord op bedenken. Voorwaar,

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
En Psalm 37, vers 5  Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.
En Psalm 46, vers 3  Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.
En vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.
En Psalm 50, vers 17  Hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden achter u werpt?

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, God ziet ook u; vergeet dit nooit!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com