DutchVideo 2013

Hoe wedersta ik de boze machten?

05-02-2013  BOODSCHAP GODS: HOE WEDERSTA IK DE BOZE MACHTEN? MICHAËL, OOK WEL ‘DE DRAKENDODER’ GENOEMD, BRENGT DEZE BOODSCHAP GODS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS WARE EENVOUDIGE EINDTIJDPROFEET.

Gepubliceerd op 5 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Lukas 4, vers 18-19

Volledige weergave:

Hallo, Shalom en welkom! Op 5 februari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben Michaël.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Machtig en krachtig zijn alle daden, en wonderbaar is Zijn naam: Jehovah-Jireh.

Er is kracht in het Bloed van het Lam! De tijd is nabij; sta in uw kracht!

Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak met autoriteit!

Demonische machten weten of gij werkelijk met Christus’ gezag zijt bekleed of niet. Voor wie zou men vrezen, als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, met u is en voor u is? Voorwaar, hoor!

Markus 3, vers 14  En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken,

Markus 3, vers 15  en om macht te hebben boze geesten uit te drijven.

Mattheüs 10, vers 8  Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Mattheüs 10, vers 26  Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.

Voorwaar, gevallen engelen en demonische machten weten of u twijfelt en ongeloof in u hebt!

Daarom, spreekt hun aan met geloof en autoriteit! En gebied hun om los te laten: Eruit in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!!

Lukas 4, vers 35, en Mattheüs 8, vers 16, en Handelingen 19, vers 11, en Mattheüs 17, vers 19 tot en met 21  Lees dit voor. Hier staat geschreven:

Lukas 4, vers 35  En Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg stil en vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen.

Mattheüs 8, vers 16  Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen.

Handelingen 19, vers 11  En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus.

Mattheüs 17, vers 19 tot en met 21  Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.

De bode engel Gods sprak verder, 

Als gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aangenomen hebt, mag gij er zeker van zijn, dat gij meer dan overwinnaar bent, en het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft de duivelse gevallen engelen, met zijn machten en welke aanval dan ook, verbroken door Zijn dierbaar kostbaar Bloed!

Ga in uw geloof staan, geliefden van Yeshua HaMashiach; Hij is Heer, Jezus Christus! Dank Hem! Prijs Hem! Wees blij en zing verheugd. Hij is de Koning der koningen.

Voorwaar, zonder Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou ik, Michaël, niet de drakendoder zijn.

Gij zijt meer dan overwinnaar!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com