DutchVideo 2022

Hoe vaak deed u dat?

Een bode engel bracht deze boodschap Gods die namens de Here is doorgeven. Luister goed en aandachtig en onderzoekt uzelf.

Gepubliceerd op 12 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw liefhebbende Abba, Vader, El Elohim, Adonai, uw Rabbouni en Koning der koningen:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, hoe vaak hebt u naar Mij geluisterd via de Evangelicalendtimemachine.com? En hoe vaak is de Bijbel bij u opengegaan? En hoe vaak hebt u een moment van stille tijd om te bidden maar ook om met Mij te praten? Hoe vaak hebt u van Mij getuigt? Voorwaar, hoe vaak hebt u uw beloften waargemaakt? Hoe vaak koos u andere bezigheden? En hoe vaak, hoe vaak, hoe vaak? Wat zal dan hierop uw antwoord wezen of zult u dan net als velen met een mond vol tanden straks voor Mij staan?

Voorwaar, en dan vragen sommigen zich af waarom ik een zwijgende God ben en waarom men zich zover bij Mij vandaan voelt.
Voorwaar, neigt uw oren en komt tot Mij.

Jesaja 55, vers 6 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
En Maleachi 3, vers 2 Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.
En vers 7 en 8 Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren? Mag een mens God beroven?…tot zover.

Voorwaar, Mijn kind, Ik heb je lief en laat je niet alleen.
Lach maar door je tranen heen. Toon jouw gevoelens maar en laat die hemelse glimlach maar zien. Ik sta altijd voor je klaar en droog jouw tranen en ken jouw strijden en zorgen en verdriet, die Ik genees met Mijn woorden van troost.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Onthoud dit dat Hij altijd Zijn beloften waar maakt.

Lucas 21, vers 19 Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.
En Johannes 8, vers 47 Wie uit God is, hoort de woorden Gods….tot zover.
En Johannes 10, vers 27 en 28 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Gebruik Google translate en maak er een bladwijzer van. Gelieve te delen en niet te veranderen. © BC

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com