DutchVideo 2018

Hoe meer Profeet Benjamin deelt hoe meer men hem haat!

Voorwaar, hoe meer Profeet Benjamin deelt, hoe meer de satan hem, en haar, haat, omdat hij niet wil dat men Gods boodschappen aanhoort en gelooft, zodat men onwetend is. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Vandaag, 5 april 2018 bracht een bode de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Benjamin Cousijnsen, Gods ware, eenvoudige eindtijdprofeet schrijft alle woorden en alle openbaringen Gods, vanaf 2012, woord voor woord op, namens Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik begin nu met de boodschap.

Shalom! Ik, Hetrick, begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Romeinen 10, vers 15  En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.
En Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Voorwaar, zie de onvoorwaardelijke liefde en de erbarming en de vele waarschuwingen Gods, die de bode engelen tot nu toe mochten delen!
Zou Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet van u houden, dan zou Hij zich niet zoveel moeite hebben gegeven, om zo vele duizenden boodschappen door te sturen via Zijn Profeet, Benjamin Cousijnsen, van de laatste dagen.

Voorwaar, hoe meer Profeet Benjamin deelt, namens Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, des te meer de satan hem haat.
Want hij wil niet dat men Gods boodschappen aanhoort en gelooft, zodat men in onwetendheid is!

Galaten 5, vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Maar als u meer in de geest bent dan in het vlees, dan weet u dat de boodschappen waar zijn.
Dwaalt niet en onderscheidt! Sommigen luisteren beter naar hen, die in het vlees zijn dan naar wat de Geest Gods zegt via de boodschappen, die Profeet Benjamin deelt sinds 2012.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar!
Verbaast u er niet over dat satan u doof wil houden en blind, zodat u een instrument van hem, de satan, wordt en tegen de Geest Gods strijdt en Gods werken kapot wil maken, omdat u wandelt in het vlees. Satan haat Profeet Benjamin en Profetes Theresa, vanwege het verkondingen van de volle waarheid! Dat is waarom men de Twee Getuigen haat.
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com