DutchVideo 2020

Hoe machtig is Yeshua in uw ogen?

Voorwaar, kunt u dit ook met geloofsvertrouwen zeggen, dat uw Abba, Vader, Kadosh, Heilig, en Almachtig is?

Gepubliceerd op 4 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 juni 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, kunt u dit ook met geloofsvertrouwen zeggen, dat uw Abba, Vader, Kadosh, Heilig, en Almachtig is?
Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni en Koning der koningen, die zoveel liefde voor u heeft, die alle geloofsverwachtingen ver te boven gaat! Ja, Hij is getrouw en nimmer falend. Zie niet op de omstandigheden, want Hij is Almachtig, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Naam, die angst en vrees en zorg verdrijft, en de taaiste zondemacht verbreekt, met Zijn goddelijke kracht en Zijn Bloed!

Voorwaar, hoe machtig is Hij in uw ogen?
Stel uw vertrouwen op Hem, want Waardig en Kadosh, Heilig is Hij! Ere en ere en glorie en glorie komt Hem toe! Kom, geloof in Hem, en leef in alle eeuwigheid. Vind rust, want Hij is bij u. Vouw uw handen en kniel voor Hem neer in nederigheid en vertrouwen. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de Almachtige en de oplossing om bergen in de zee te laten verdwijnen met Zijn goddelijke macht en kracht. Door Zijn Geest is er troost en vreugde en liefde en hoop en vertrouwen voor het ganse hart, dat in Hem gelooft en op het goede ziet. Want Hij is in uw midden en is Almachtig, vol van kracht en wonderen, ook voor u! Prijs de Heer, die bij u is. Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com