SwahiliVideo 2013

Hivi ndivyo itakavyokuwa Kuja kwake Mwana wa Mtu!

Ilichapishwa Sep 25, 2014 naye Elect of The Endtimes

MALAIKA MTUMISHI, RADI, ALIULETA UJUMBE HUU WA MUNGU! HIVI KARIBUNI WATU WATAYAONA MAANDIKO HAYA MADHUBUTI YAKITEKELEZWA! MTARAJIENI YESU KRISTO, MWOKOZI WENU, WAKATI HUU… SIMAMENI TAYARI!

Tafadhali eneza na usibadilishe chochote © BC