DutchVideo 2017

Hij zendt Zijn Woord en doet ze smelten!

Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek! Hetrick. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 dec 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Op 29 december 2017 bracht Hetrick, in de Naam van Jezus Christus, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik, Hetrick, begroet u allen in de wonderbare Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Hooglied 1, vers 8  Indien gij het niet weet, “Marion”, o, gij schoonste onder de vrouwen… tot zover.
En alzo Hooglied 1, vers 15 en 16  Zie, gij zijt schoon, mijn liefste “Marion”, o, gij zijt schoon, uw ogen zijn als duiven… “Kroekoe, kroekoe, kroekoe!” – Zie, gij zijt schoon, “Marion”, mijn geliefde, ja, heerlijk… tot zover.

Zie, ik, Hetrick, sta voor de Hemelse vensters, en denk:
‘Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, laat mij haar gedaante zien, laat mij haar stem horen’.

Hooglied 4, vers 7  Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij “voor mij, je prins, Hetrick”.

Voorwaar, zo spreekt de Heer: 

Psalm 147, vers 18  Hij zendt zijn woord en doet ze smelten… tot zover.

Voorwaar, het smalle pad ten eeuwigen leven is smal.
En de rechtvaardigen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ervaren eeuwige vreugde en de eeuwige zegen, zowel de liefde des Heren, die zal uw geest en ziel en verstand ver te boven gaan! De goddelozen denken, dat ze rijk zijn en veel genot op de brede weg hebben. Maar alles zal vergaan, alles, wat satan gaf, en ze zullen eeuwig gepijnigd worden. Maar de verstandigen, die God vrezen, zullen ervaren dat het alles waard was om voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te kiezen!

Voorwaar, laat de Heer uw leven veranderen en zegenen, en maak een nieuwe start in 2018.
Geef uw hart aan de Heer!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com