DutchVideo 2013

Hij zal uw steenblokken wegnemen!

BOODSCHAP VAN DE HEER: INDIEN GIJ TOT HEM KOMT, EN U BEKEERT U TOT DE ALLERHOOGSTE, DAN ZAL HIJ U BESCHERMEN EN BEWAREN: EN HIJ ZAL UW STEENBLOKKEN WEGNEMEN!

Gepubliceerd op 24 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 24 oktober 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig, Mijn kind, spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus tot u.

Voorwaar, verberg u niet! Gij hoort nu Mijn stem. Ik zag u wenen en Mijn ogen zijn op u. Uw binnenste is vol teleurstelling en onrust en verdriet.

Klaagliederen 3, vers 8 en 9  Zelfs als ik schreeuw en om hulp roep, versmaadt Hij mijn gebed. Hij heeft mijn weg versperd met steenblokken, mijn paden onbegaanbaar gemaakt.

Mijn kind, deze steenblokken hebt gij zelf veroorzaakt, en ze komen niet van Mij, spreekt de Heer.

Neem dit in acht.

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij… tot zover. 

Voorwaar, Ik zal uw wegen vrijmaken en uw steenblokken wegnemen! spreekt de Heer. 

Psalm 34, vers 18 tot en met 21  Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE; Hij behoedt al zijn “en haar” beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.

Voorwaar, richt u op en ziet Gods daden!

Lees voor uzelf: Psalm 91, vers 9 tot en met 12

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com