DutchVideo 2021

Hij zal nooit verlaten wat Zijn hand begon!

Voorwaar, angst is ongeloof, en geloof is vertrouwen op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat hoop en zegeningen brengt. Zie naar Hem op en weet dat Hij met u is.

Gepubliceerd op 20 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafael, en ben een bode engel Gods.

Kadosh, heilige, heilig is de Here en almachtig!
Voorwaar, zie niet op het zichtbare maar op het onzichtbare van wat van God komt. Stel uw vertrouwen op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, zoals bijvoorbeeld: de wind kunt u ook niet zien en toch is het aanwezig, zo is het ook met God, u mag Hem ervaren en voelen.

Voorwaar, in Zijn hand is overwinning en genezing!
Zie naar Hem op en weet dat Hij met u is. Hebt vertrouwen in Hem en geloof. Hou Zijn liefde en vrede vast. Voorwaar, geprezen zij de Here, uw Abba, Vader, die vol ontferming met u is en u troost en alle schuld vergeeft.

Voorwaar, Hij zal nooit verlaten wat Zijn hand begon!
Voorwaar, dank de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus elke dag voor alles wat Hij voor u doet. Hij zal zich verblijden en zal u kracht geven voor alle dingen die komen gaat. Dank Hem dat Hij u kent en u bescherming wilt schenken. Vreest niet als u Hem kent. Voorwaar, angst is ongeloof, en geloof is vertrouwen op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat hoop en zegeningen brengt.

Voorwaar, heft uw handen op naar Zijn heiligdom en prijs de Here, uw liefhebbende Abba, Vader, die ook u verlossing gaf door Zijn krachtige kostbare Bloed!
Hoe heerlijk is Zijn Naam! De Here verblijdt en troost u en sterkt u tijdens het verdriet en maakt alle dingen goed. Amen!

Psalm 118, vers 24 Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.
En Psalm 119, vers 101 Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude.
En vers 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com