DutchVideo 2016

Hij wil u vernieuwen door de kracht van de Heilige Geest!

Zijn uw overtredingen al beleden en vergeven? Hij wil u vernieuwen door de kracht van de Heilige Geest.

Gepubliceerd op 18 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

power of the Holy Spirit2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 18 augustus 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, een sterke Rots is Hij.
Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig en rechtvaardig is Hij!

Psalm 32, vers 1 en 2  Welzalig hij “of zij”, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Michaël.

Voorwaar, zijn uw overtredingen al vergeven en beleden?

Psalm 51, vers 3 tot en met 6  Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn  ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht.

Voorwaar, lees voor uzelf Psalm 51 eens als een gebed, helemaal!

En lees ook Lukas 23, vers 29 tot en met 43

De Heilige Geest zal tot u spreken bij het lezen.
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u vernieuwen! Kom elke dag naar Hem, en aanbid Hem. Hij wil u vernieuwen door de kracht van de Heilige Geest. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com