DutchVideo 2013

Hij werd onschuldig veroordeeld tot de dood!

HOE ZOU U DAT VINDEN, SPRAK RAFAËL, OM ONSCHULDIG TE WORDEN VEROORDEELD TOT DE DOOD? BOODSCHAP GODS, WOORD VOOR WOORD OVERGEBRACHT EN METEEN OPGESCHREVEN DOOR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN!

Gepubliceerd op 16 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Jezus onschuldig veroordeeld

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 16 mei 2013 kreeg ik deze geweldige boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben een bode engel Gods, Rafaël, en het is mij een grote eer om over Hem te spreken, die als vloek op vele lippen zijt.

Velen zouden wederom om Barabbas roepen, en Hem, die naar u gezonden is om u de volle waarheid te verkondigen, waar ieder naar had moeten luisteren, waar geen schuld in zat, u zou Hem zo weer opnieuw gaan kruisigen! Voor u was Hij schuldig. En u die luistert, die in de wereld zijt, gebruikt Zijn naam als vloek.

Maar hoe zou u het vinden, dat gij onschuldig veroordeeld zou worden tot de dood?

En men kiest voor de grootste misdadiger, die een gevaar is in de samenleving, en die laten ze dan vrij.

En zelfs toen u er niet meer was, sprak men over u als vloek op de lippen.

Voorwaar, hoor!

Johannes 17, vers 20  “Hier spreekt Hij, die waarlijk de Zoon van God is:” En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en haar”: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is voor u naar het kruis gegaan met een hart vol van liefde.

Voor u gaf Hij zich over, en Hij gaf zich onschuldig over, en er was geen kwaad woord op Zijn lippen. Zelfs had Hij ontelbare engelen kunnen roepen, om er een einde aan te maken. Maar Hij, die ook nu nog verworpen wordt, heeft de toegang naar de Vader vrijgemaakt!

Lees voor: Johannes 5, vers 21 tot en met 27  Als u een Bijbel hebt, kunt u meelezen:

Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf. En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is. Tot zover.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, dit is de waarheid.

Johannes 3, vers 16 tot en met 19  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, laat Zijn wonderbare naam een zegen op uw leven zijn, en kies vandaag wie u dienen wilt in uw leven.

Wie mag in uw hart zijn? Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, of Barabbas? Denk hierover na.

Bekeer u en belijd uw zonden aan Hem, die de enige Weg is voor uw behoud, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Zie aan de tekenen de tijden; Hij komt onverwachts.

Wees waakzaam.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com