DutchSalvation PrayerVideo 2015

Hij verbreekt uw last en schenkt u verlichting!

Boodschap Gods: Gebed van overgave aan Jezus Christus, Yeshua HaMasiach. Bid het gebed in deze boodschap mee, en aanvaard en ervaar Zijn redding. Hij verbreekt de last in uw leven, en schenkt u verlichting!

Gepubliceerd op 27 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

praying with folded hands

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 27 mei 2015 bracht een bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, durf uw ogen te sluiten en uw handen te vouwen, en bid mij na:
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik belijd in nederigheid dat ik een zondaar ben, en vraag vergeving voor al mijn zonden. Ik open mijn hart en ziel, en erken u als Heer van mijn hart en ziel en leven. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ik dank u dat u mij nu vergeeft, en dat ik mag voelen dat uw Bloed mij gereinigd heeft op dit moment, en dat u het verbond met de duisternis verbroken hebt, en het juk dat ik droeg! Geen andere naam zal ik volgen en dienen dan alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de opgestane Heer! Ik beloof om mijn relatie met u te onderhouden en een voorbeeld te zijn. Ik prijs u en dank u, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, voor uw overwinning en bevrijding in mij! Amen!”

Openbaring 18, vers 1  Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht.

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stuurde Zijn bode engel om u te verlichten, en verbrak de last in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Psalm 57, vers 3  Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die het voor mij voleindigt.
En Psalm 47, vers 3  Want de Here, de Allerhoogste, is geducht, een groot Koning over de ganse aarde.
En Psalm 34, vers 7 tot en met 11  Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt. Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com