DutchFor the Children EN/NLVideo 2014

Hij overwon de proef!

DE BODE ENGEL GODS, RAFAËL, SPRAK: IK VERTEL U IN ALLE EENVOUDIGHEID OVER JOB!

Gepubliceerd op 22 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

bear is sick

Volledige weergave:

Welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 22 augustus 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Shalom, mijn naam is Rafaël en ik vertel u in alle eenvoudigheid over Job.

“Ach Job, dat verhaal ken ik al!”

Ja, dat zullen dan velen zeggen, maar heb je weleens stilgestaan bij wat hij werkelijk meemaakte?

“Ik heb genoeg aan m’n eigen problemen!”

Wil je het echt niet weten?

“Oké… maar God weet alles al!”

En zo kent God jou ook.

Hij weet ook, hoe vroom en oprecht, en Hij weet ook hoe Godvrezend je bent, en of je afwijkt van het kwaad.

“Nou, het kwaad zoekt mij op, hoor.”

Oké, maar toch vroeg Job zich af, net als jij, of hij iets verkeerds had gedaan.

“Ja, zo denk ik ook!”

Ondanks dat de schapen en zijn kinderen door de bliksem werden getroffen, – werden gedood – bleef hij op God vertrouwen!

Toch raakte Job alles kwijt, echt alles wat hij liefhad.

“Maar ik ben geen Job, en kijk eens naar mij, wat een pijn!”

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en ik zeg u: satan wil, dat ondanks jouw pijn, dat je gaat klagen, en dat je niet meer vertrouwt op God, en Hem verlaat en Hem bespot. Hij wil jou alle twijfel brengen. Hij wil je zoveel ongeloof geven, dat je er helemaal aan kapotgaat.

“Maar ik heb pijn, hoor!”

Hé, luister eens, Job had de grootste beproeving ooit!

Wat had hij pijn! Zweren, pijn, overal jeuk, korsten en jeuk en pijn, etter en krabwonden, een eeuwige kwelling was het voor hem, en niemand herkende hem meer. En satan, die werd verslagen!

“Jippie!”

Want Job, die bleef volhouden en bespotte God niet. En hij zij zelfs: “Ik bespot God niet. Nee, want ik geloof in de liefde en de goedheid van God”.

Voorwaar, hij overwon de proef!

En Job, die werd gezegend en kreeg alles terug, en meer dan dat nog! Alle pijnen en lasten werden weggenomen. Zelfs in de hemel zei Yeshua HaMashiach: Gij hebt altijd op Mij vertrouwd. Dit is uw kroon. Uw loon zal groot zijn. Ik ben trots op jou!

Voorwaar, zie op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en vertrouw op Hem!Luister maar,

2 Timotheüs 4, vers 6 tot en met 8  Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

De bode engel sprak verder,

Johannes 3, vers 16 en 17  En daar staat: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com