DutchVideo 2014

Hij leert jou op Zijn weg te gaan!

De Heer heeft een boodschap voor jou, Liesly!

Gepubliceerd op 17 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

Psalm 143, verse 8

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 oktober 2014, in de namiddag, bracht een bode engel van God de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.

Schrijf op: L  i  e  s  l  y
“Is dat uw naam?” vroeg Benjamin.
De bode engel Gods antwoordde: Nee, Profeet Benjamin Cousijnsen, Rubschabinja.
“Oké, nog moeilijker!” zei Benjamin. “Maar wie is Liesly dan, of zie ik een engel niet?”
Voorwaar, sprak de bode engel Gods, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft een boodschap voor haar, voor Liesly.

Voorwaar, zo spreekt de Heer:
Mijn geliefde, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw Rabboeni, uw Meester, Tze’va’ot, Here der heerscharen. Voorwaar,

Sirach 1, vers 25  De schatkamers van de wijsheid bevatten diepzinnige spreuken, maar eerbied voor God is de zondaar een gruwel.
En vers 29  Voer geen spel op tegenover de mensen en let op je woorden.

Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.
Psalm 46, vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.
Psalm 121, vers 3  Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Spreuken 11, vers 30 en 31  De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten. Zie, aan de rechtvaardige wordt vergolden op aarde, hoeveel te meer aan de goddeloze en de zondaar!
Spreuken 21, vers 2  Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.

Jesaja 40, vers 28 tot en met 31  Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Voorwaar, Liesly, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kijkt verwonderd naar jou.
Je kunt elke dag dankbaar zijn voor het licht in de duisternis, dat Hij je gaf, elke dag! Hij leert jou op Zijn weg te gaan en schenkt jou Zijn kracht.

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
Jesaja 40, vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Psalm 143, vers 8  Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.

Efeziërs 4, vers 2  met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.

Voorwaar, 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt:
Liesly, Ik heb jou onbeschrijfelijk lief, voor altijd en eeuwig! Onderhoud jouw relatie met Mij, want Ik ga je zegenen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com