DutchVideo 2014

Hij koos jou uit, doe je mond open vanaf nu!

WAARGEBEURDE BOODSCHAP, IN OPDRACHT VAN DE HERE YESHUA HAMASIACH OVERGEBRACHT. RAFAËL WERD UITGEZONDEN NABIJ EEN ROEMEENS DORP, WAAR VEEL ZIGEUNERS ZICH BEVINDEN; DAAR ZAG HIJ MONIA, ZE DANSTE!

Gepubliceerd op 26 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Roma dancing

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 26 juni 2014 bracht een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze bijzondere boodschap van God over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël.

Ik ben de bode engel Gods, en ik werd uitgezonden nabij een Roemeens dorp, waar veel zigeuners zich bevinden.

Velen verlieten ooit India. Deze zigeuners noemen zich ook Roma, een grote groep noemt zich zo. Veel zigeuners kennen erg veel godsdiensten. De kruiwagen en huifkar is nu bijna volledig vervangen door een auto. Iedere zigeuner kent wel de vijandigheid van de mens. In Roemenië werden ze zelfs in de achtste eeuw gebruikt als zigeunerslaven. Voorwaar, vele zigeuners houden van kleurige kleding.

Voorwaar, in het Roemeense dorp hoorde ik zigeunermuziek…

Ik zag de danseres Monia dansen tussen de mensen, en het ritme zat behoorlijk in het bloed. Ik weet dat Monia geen opleiding heeft gehad om te kunnen dansen. Ik, Rafaël, kwam voor haar. Ik keek haar aan in haar ogen, en ze struikelde en viel voor mijn voeten neer. Ik strekte mijn handen uit en zei, Monia, Psalm 5, vers 12 en 13.

Ze vroeg, “Wat is daarmee?”

Toen zei ik het volgende:

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.

Ze zei, “Vreemdeling, hoe weet u dat ik gelovig ben?”

Ik zei, Monia, wanneer jij verdrietig bent, zal de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, jou troosten en je hart laten zingen. Kies voor Hem, en aanbid noch Maria of een of andere god! Hij koos jou uit, en zei:

Johannes 14, vers 1  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

En vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 10, vers 27, 28 en 29  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft al je fouten en tekortkomingen vergeven!

Hij is geen Profeet, maar meer dan dat. Hij heeft Zijn eigen Bloed voor jou vergoten; geen andere god deed dit ooit, om jou rein te maken! Jij bent lieflijk in Zijn ogen. Ontmoedig jezelf niet, aanbid Hem alleen. Vanaf nu ben jij nieuw. Hij ging aan het kruis, en liet zich mishandelen. Alles mocht men met Hem doen.

Elk stukje vlees aan Hem riep uit:

‘Voor jou heb ik alles over. Ik heb je lief. Ik zal je straf dragen. Ik wil je zien stralen! Kijk, dit is Mijn liefde. Ik heb nu de Weg en de Waarheid geopend; Ik ben de enige Weg! Onderhoud uw relatie!’

Dit zegt uw Rabboeni, uw Meester, tot jou, Monia.

“Help, alles staat stil!” riep Monia uit.

Klopt, sprak de bode engel Gods, ik ben een bode engel Gods! Alles staat stil, zodat ik je aandacht had. Ga heen en doe uw mond open vanaf nu! Neem deze Bijbel en lees het.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, Rafaël, en verdween.

Gods rijke zegen, Shalom

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com