DutchVideo 2023

Hij is wel meer dan een ruggensteun!

“Zonder een steuntje in de rug of andere voorzieningen moet men uitkijken dat men er niet van afvalt”, sprak de bode engel Gods. Luister maar eens aandachtig verder, naar deze volledige boodschap Gods, gebracht in beeldspraak.

Gepubliceerd op 20 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, luister eens goed, ook u Profeet Benjamin Cousijnsen.
Trouwens, de stoel waar u in zit hier in uw schrijfkamer, heeft een hoge stoelleuning in de rug, waardoor u meer kunt genieten van de voorzieningen die aangebracht zijn om alles fijn te schrijven, hetgeen wat de Here u te zeggen heeft.
Profeet Benjamin Cousijnsen, zie dat hetgeen wat u nu opschrijft ook geestelijk van toepassing is!
Ik vroeg de bode engel, Wat bedoelt u?
Met betrekking tot deze stoel, zei de bode engel Gods verder.

Voorwaar, luister maar aandachtig en ook u die naar deze boodschap luistert!
Zonder een steuntje in de rug of andere voorzieningen moet men uitkijken, dat men er niet vanaf valt. Iedereen heeft graag ruggensteun en bescherming nodig. Je hebt zoveel stoelen, maar een stoel met een leuning zit veel beter. Wij, engelen Gods, zien soms zoveel ongelukken met sommige zitstoelen. Het is beter om in gedachten te houden op welke stoel men gaat zitten, en of het veilig is en betrouwbaar.

Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus:
Pak eens een stoel en zet het ergens neer waar veel mensen zijn, en verkondig dit;

Spreuken 1, vers 33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.
En Spreuken 2, vers 6 Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.
En Spreuken 3, vers 3 Dat liefde en trouw “broeders en zusters,” u niet verlaten “want er zijn maar weinig Christenen die de hemel binnen gaan”! Bind ze; “de liefde en trouw,” om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, “en laat het niet achter op de stoel waarop u zit”.
En vers 23 Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder dat uw voet zich stoot.
En vers 26 Want de Here zal uw betrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt.

Voorwaar, vertrouw op de Heer, waarop u kunt vertrouwen, die u tot een steun en bescherming wil zijn!

Spreuken 15, vers 15 “Voorwaar,” al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige “gever die een ruggensteun is,” is het altijd feest.
En Handelingen 2, vers 44, 45 en 47 En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.
En Spreuken 19, vers 8 Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
En vers 21 Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.
En Spreuken 22, vers 19 Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u.

Voorwaar, de HEERE bescherme u, en zegene u, en behoede u als u Zijn geboden onderhoudt, en Hij geve u Zijn Shalom!
Op welke stoel zit u nu? En op welke stoel zou u dan later willen zitten?
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is wel meer dan een ruggensteun!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com