DutchVideo 2021

Hij is waardig om voor te buigen!

Hosanna, hosanna, uw Koninkrijk zal geopenbaard worden! Maranatha voor de Leeuw van Juda, de Koning die zal komen, die u vreugde is en verlossing!

Gepubliceerd op 22 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Cheana, en ben een bode engel Gods.

Kadosh, heilig is de Here, de Koning der koningen!
Voorwaar, stel niet uit, hef in geloof tot Yeshua HaMashiach je hart en je handen omhoog! Treed nederig met uw gebed zijn voorhoven binnen en maak Hem groot en juich en dans en zing tot Zijn eer. Alles wat adem heeft, love de Heer! Halleluja! De vreugde des Heren zorgt voor zegeningen en wonderen. Laat ieder Hem groot maken, want Zijn majesteit en macht en kracht is zeer groot. Voorwaar, Hij is waardig om voor te buigen!

Zegt, Hosanna, hosanna, uw Koninkrijk zal geopenbaard worden! Maranatha voor de Leeuw van Juda, de Koning die zal komen, die u vreugde is en verlossing!
Voorwaar, Hij is getrouw en Zijn plannen falen nimmer. Kom met alles wat Hem toekomt en maak Hem groot! Laat de Heer u vullen met Zijn liefde, en vormen en leiden u door Zijn Geest, en regeren in uw hart en leven. Leer van Hem.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com