DutchVideo 2022

Hij is uw Koning en het hoofd!

Voorwaar, men kan niet leven van brood en water alleen, onder andere, maar van elke woord dat van Hem komt die u geestelijk laat groeien. Samen met Hem bent u als een krachtig, machtig leger dat in Gods overwinning en geloofsvertrouwen in Hem toegewijd voorwaarts gaat.

Gepubliceerd op 28 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, als een echte Godsgetuige, laat u zich leiden door Zijn sterkte en liefde en Kadosh, Heilige Geest.
Laat Hem u voeden met Zijn boodschappen keer op keer om krachtig te zijn als bewijs van uw liefde voor Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, men kan niet leven van brood en water alleen, onder andere, maar van elke woord dat van Hem komt die u geestelijk laat groeien.

Spreuken 3, vers 5 tot en met 8 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
En vers 13 Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.
En vers 15 tot en met 18 Zij is kostbaarder dan koralen, al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren. Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede. Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen.

Voorwaar, zie naar Hem op en weet dat Hij u nabij is in uw wandel met Hem.
Samen met Hem bent u als een krachtig, machtig leger dat in Gods overwinning en geloofsvertrouwen in Hem toegewijd voorwaarts gaat. Hij is uw Koning en het hoofd! Hij komt altijd Zijn beloften na en heeft u de zege in de strijd beloofd. Laat Hem meer worden in uw leven en stel uw liefhebbende Abba, Vader niet teleur maar kom uw beloften aan Hem altijd na. Stel niet keer op keer uit. Zou Hij dat ook doen denkt u?

Spreuken 4, vers 23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
En vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
En Spreuken 13, vers 15 Goed inzicht verschaft gunst, maar de weg der trouwelozen is onbegaanbaar.

Voorwaar, Hij is kadosh, heilig en waardig om te ontvangen alle eer en glorie en aanbidding.
Voorwaar, Hij heeft u lief en wil Zijn grootheid van Zijn Naam in u zien. Laat Zijn Shalom met u zijn.

En Spreuken 13, vers 20 tot en met 22 Zie dit geestelijk. Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht. Het kwaad vervolgt de zondaren, maar de rechtvaardigen vergeldt Hij het goede. De goede doet zijn kindskinderen erven, maar het vermogen van de zondaar wordt weggelegd voor de rechtvaardigen.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com