DutchVideo 2021

Hij is dezelfde God zoals 2000 jaar geleden

Voorwaar, ook herkent men dat de Here leeft en getrouw alles overbrengt, woord voor woord, in liefde aan Zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Getuig ééns wat de boodschappen Gods veranderd heeft aan u.

Gepubliceerd op 13 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Michael, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, sinds 2012 zijn vele mensen wereldwijd gewaarschuwd voor wat komen gaat!
Velen zijn de Here, hun Rabboeni, hun Koning der koningen, hun Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, heel erg dankbaar voor de boodschappen, profetieën en openbaringen en vooral die prachtige bemoedigingen heeft vele levens veranderd en gered.

Voorwaar, ook herkent men dat de Here leeft en getrouw alles overbrengt, woord voor woord, in liefde aan Zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.
Voorwaar, ook de Here is de warriors erg dankbaar voor hun enorme onvermoeibare inzet en steun aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, evenzo Profeet Benjamin Cousijnsen en al die zich inzetten voor de Here en verbonden zijn met de Evangelicalendtimemachine.com. Voorwaar, ook gaat de dank uit naar alle trouwe giftgevers en die zich inzetten in het evangelisatie en trouw bidden, onder andere.

Voorwaar, vele ogen zijn open gegaan en vele harten zijn aangeraakt en herkennen en verstaan en beseffen dat de Here waarlijk via de boodschappen tot hen spreekt.
Hij is dezelfde God als meer dan 2000 jaar geleden.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf heeft ervoor gekozen om tot de mensheid in de wereld toe te spreken.
Is het niet geweldig al die bijzonder boodschappen, die door zijn gegeven om door te geven in deze laatste dagen?

Voorwaar, jaren hoort Profeet Benjamin het geluid vaak van de hemelse sluizen die open gaan, een suizende windgeluid,
daarna loopt hij naar het kleine schrijfkamertje toe en schrift alles op, woord voor woord, in het bij zijn van een bode engel Gods of de Here zelf. Door de jaren heen is dit normaal geworden. Voorwaar, God koos deze eenvoudige Profeet eind 2011. Hij geeft alleen maar door wat de Heer hem opdraagt, of het nu goednieuws is of slechtnieuws, hij laat het ook zo weer los en kan er goed mee omgaan. Voorwaar, wie zegt dat hij vals is, heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus niet in hen hart.

Openbaring 22, vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.
En Openbaring 2, vers 16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds.

En Openbaring 1, vers 2 en 3 Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

En 1 Petrus 4, vers 10 tot en met 14 Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen. Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.
En vers 17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

En tenslotte, Titus 1, vers 15 Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet.

Voorwaar, wees betrouwbaar voor God en steun de twee profeten zonder te klagen en uw deel zal zijn vele zegeningen!
Voorwaar, dank de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus boven alles en getuig ééns wat de boodschappen Gods veranderd heeft aan u, in uw wandel via de Evangelicalendtimemachine.com tot Zijn glorie en eer.

Voorwaar, bemoedig elkander zoals Christus u al zo vaak bemoedigt heeft via de boodschappen Gods.

Spreuken 22, vers 19 Opdat uw betrouwen op de HERE zij, onderricht ik u heden, ja u.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com