DutchVideo 2016

Hij is aan het werk!

Verheugt u in de Here! U bent zó kostbaar, en u bent Zijn werk.

Gepubliceerd op 31 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Psalm 147, verse 1

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 31 augustus 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Psalm 147, vers 1  Halleluja! Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk hem onze lof te brengen.
Psalm 148, vers 1 en 2  Halleluja! Loof Jahweh, bewoners van de hemel, loof hem daar in de hoogten, loof hem, al zijn herauten, loof hem, heel zijn engelenmacht.

Verheugt u in de Here!
U bent zó kostbaar en u bent Zijn werk. Hij is aan het werk! En de stukken vlogen in het rond, al deed het wel pijn en liggen de stukken op de grond.

Spreuken 16, vers 4  Jahweh heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven, de goddelozen heeft hij voor de ondergang bestemd.

Hij is nog niet klaar met Zijn werk, waar Hij veel om geeft.
Hij wil het beste voor jou! Iedere keer schaaft Hij je leven weer bij, en is blij!

Spreuken 16, vers 20  Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op Jahweh vertrouwt, is gelukkig.
Spreuken 20, vers 27  Het licht van Jahweh beschijnt de geest van de mens, het dringt door tot in zijn diepste gedachten.

En Psalm 103, vers 3 tot en met 6  Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Jahweh doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten.

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Lovesadai. 

Psalm 111, vers 1 en 2  Halleluja! Ik zal Jahweh van ganser harte loven in de kring der oprechten en in de vergadering. Groot zijn de werken van Jahweh, na te speuren door allen, die er behagen in hebben.
En Psalm 119, vers 73 en 74  Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid, geef mij verstand, opdat ik uw geboden lere. Zij, die U vrezen, zien mij en verheugen zich, want ik hoop op uw woord.
En vers 175  Mijn ziel leve, en love U, mogen uw verordeningen mij helpen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com