Hij, uw Rabboeni, geeft geen bezorgdheid, maar zekerheid van voorziening. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zorgt voor u. Kijk naar de vogels en de natuur! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

philippians-4-verse-19

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 17 mei 2017 werd elk woord van God, woord voor woord, overgebracht door Gods bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni! Voorwaar, mijn naam is Herasu en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, laten we samen Gods Heilige Geschriften openen. 

Mattheüs 6, vers 25 tot en met 34  Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Voorwaar, de sleutel van dit alles is vers 33!
Voorwaar, let op! Bezorgdheid is gebrek aan geloof. Bezorgdheid komt niet van God, maar uit de duisternis. Hij, uw Rabboeni, geeft geen bezorgdheid, maar zekerheid van voorziening. En Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zorgt voor u.

Kijk naar de vogels en de natuur.
Voorwaar, heeft u weleens een spreeuw gezien in uw achtertuin met hoofdpijn, vanwege het bedenken, waar hij zijn voedsel vandaan moet halen? Nee! Hij heeft er geen zorgen over, want uw hemelse Vader voedt ze. Voorwaar, misschien bent u wel een hele vreemde vogel, maar uw hemelse Vader zegt ook tot u: Gaat gij ze niet verre te boven? Hoeveel meer zorgt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet voor u! U hebt die zekerheid van Zijn voorziening. En bent u bezorgd, luister dan terug naar deze boodschap, die aangeeft dat bezorgdheid gebrek is aan geloof, en dat bezorgdheid niet van God komt! Als u de wil van God doet, en u gaat wandelen, zoals Hij bedoeld heeft en op de wijze, waarop Hij Zijn weg voor u bereid heeft, navolgt, wat Hij ook vraagt, dan zal u geen tekort hebben.

Voorwaar, dit is een ernstige waarschuwing!
Wanneer u echter God op Zijn woord gaat geloven, dan heeft u wel de kans dat u voor gek wordt verklaard, zelfs door uw familie die Christen is. Voorwaar, maar weet: God is een Voorziener, als Hij u geroepen heeft. En Hij wil het allerbeste voor Zijn kinderen, en Zijn uitgestrekte arm komt nimmer te laat! Hij is betrouwbaar.

Sommigen hebben de ervaring, dat God inderdaad voorziet.
Maar als God u nu zegt: Gij hebt overvloed ontvangen; geef dat gespaarde, of wat overgebleven is, als vrije gift aan de Evangelical EndTime Machine, om Mijn werk te ondersteunen, tja, dan schiet de bezorgdheid – gebrek aan geloof – snel omhoog! Sommigen hebben ontdekt, dat als men geen gebrek heeft aan geloof, en zijn emmer leegt bij God, dat Hij het dan pas kan vullen. Inderdaad! Maar als u uw emmer gevuld houdt, dan hoeft God het ook niet te vullen, en zult u het ook nimmer meemaken. Voorwaar, wat een boodschap, hè? Sommigen kijken nu al meteen naar hun portemonnee, hun heilige koe, en zouden het het liefst meteen willen verstoppen!

Genesis 3, vers 9 en 10  En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Voorwaar, de eerste prioriteit in uw leven is altijd God te gehoorzamen.

Johannes 3, vers 18 tot en met 21  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com