DutchVideo 2019

Hij geeft u kracht en zekerheid voor de toekomst!

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zond Zijn Geest, en wil u sterken en voor u zorgen. Geloof en bid zonder twijfel of angst. Zie niet op mensen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 6 november 2019 bracht de bode deze bemoedigende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, almachtige Naam van de Koning der koningen, de enige God van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazareeër. Voorwaar, mijn naam is Hetrick.

Aanbid Hem vol eerbied.
Belijd Hem, en geloof in Zijn majesteit en macht en glorie en liefde en kracht! Voorwaar, Hij zond Zijn Geest, en wil u sterken en voor u zorgen. Geloof en bid zonder twijfel of angst! Geloof dat Hij redding bracht voor u aan het kruis met Zijn kostbaar Bloed, en dat Hij meer dan overwinnaar is, en dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Maker is, uw Verlosser en uw Bevrijder.

Weet, Hij draagt al uw pijn en lasten.
Geloof dat Hij uw Rots is en standvastig, en dat Hij u kracht en zekerheid geeft voor de toekomst, tot in alle eeuwigheid! Zijn Geest leidt u en bemoedigt u. Immanuel, God zelf is met u. Zelfs door stormen heen en dwars door het duister, vindt u rust, als u op Hem ziet en niet op de stormen! Laten Zijn liefde en woorden u vullen en geloof geven en vaste grond. Oneindig veel houdt Hij van u!

Voorwaar, laat geen duivels plan of Aards bestaan u wegroven uit Zijn hand!
Houd stand in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zie niet op mensen! In Zijn armen bent u veilig, en tilt Hij u op, vol liefde. U mag heel dicht bij Hem zijn, als een kind bij Abba, Vader, op schoot. Kadosh, Heilig en barmhartig en genadig is de Here! Geef al uw hoop en geloof aan Hem, die u zegt: Vertrouw alles aan Mij toe!

Psalm 23, vers 1 tot en met 6  De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com