DutchVideo 2016

Hij duldt geen afgoderij en aanranding en geweld!

Boodschap Gods: In deze boodschap onthult de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, wat er met hen zal gebeuren, die zich schuldig maakten aan afgoderij en aanranding en geweld!

Gepubliceerd op 7 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Women shout slogans and hold up a placard that reads "Against Sexism - Against Racism" as they march through the main railway station of Cologne

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 januari 2016 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Cresmia en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Wijsheid 4, vers 20  Vol angst zullen zij verschijnen wanneer de rekening van hun overtredingen wordt opgemaakt; hun misdragingen zullen tegen hen getuigen en hen beschuldigen.

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Hij duldt geen afgoden en aanrandingen en geweld!

Wijsheid 4, vers 18 tot en met 20  Zij hebben minachting voor wat ze zien, maar de Heer lacht om hen. Als ze straks dood zijn, zal hun lichaam geen eer worden bewezen en zal eeuwige spot onder de doden hun deel zijn. Hij zal hen van hun voetstuk stoten en hen stom voorover laten vallen. Ze zullen pijn lijden en totaal vernietigd worden, en niets zal nog aan hen herinneren. Vol angst zullen zij verschijnen wanneer de rekening van hun overtredingen wordt opgemaakt; hun misdragingen zullen tegen hen getuigen en hen beschuldigen.

Voorwaar, 

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Bekeer u en vraag om vergeving van al uw overtredingen, met een hart vol berouw!
En luister ook naar de andere boodschappen van de Evangelical Endtimemachine.
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com