DutchVideo 2017

Hij doet ontkomen en verlost en geneest!

Blijf vertrouwen en geloven, en uitzien naar uw wonder. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 dec 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 28 december 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Psalm 109, vers 17  De vloek had hij, “zij”, lief – die kome over hem “en haar”; de zegen wilde hij “en zij” niet – die blijve verre van hem “en haar”.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Psalm 107, vers 17 en vers 18  Er waren dwazen, die wegens hun zondige wandel en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden; hun ziel gruwde van elke spijze… tot zover.
Psalm 105, vers 7  Hij, de Here, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde.
Psalm 103, vers 11  Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.
Psalm 100, vers 3  Erkent, dat de Here God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe… tot zover.
Psalm 107, vers 19 en vers 20  Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten; Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.

Voorwaar, ik ben de bode engel Blender.

Blijf vertrouwen en geloven, en uitzien naar uw wonder.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com