DutchVideo 2017

Hij die in u is, is groter en geen probleem is voor Hem te groot!

Hij die in ons is, is groter en machtiger dan die in de wereld is, en op Hem mag u vertrouwen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

1-john-4-verse-4

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 23 maart 2017 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Charanka en ben een bode engel Gods.

Kadosh, Heilig en Machtig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en onoverwinnelijk!
Hij die in ons is, is groter en machtiger dan die in de wereld is. Op Hem mag u vertrouwen! U hoeft niet te sidderen voor satan, omdat u degene bent die van Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, macht en autoriteit hebt gekregen.

Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
Jakobus 5, vers 9 tot en met 11  Broeders “en zusters”, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders “en zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.

Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij, “zij” ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.
En Johannes 14, vers 13 en 14  En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

Voorwaar, broeders en zusters,
siddert niet, maar besef dat u meer dan overwinnaar bent, en dat u niet bang hoeft te zijn, om zijn naam te benoemen! Maar boven alles moet u de satan bestraffen, als hij u aanvalt. Wie moet sidderen? U of hij? Waar is uw geloof? Hou vast aan Zijn beloften.

Hebt u het moeilijk?
Besef dan dat Hij in u is en groter is, en dat geen probleem voor Hem te groot is. Geef het aan Hem, en pieker niet! Hij zal het doen, opdat Hij verheerlijkt wordt. Dank Hem altijd voor uw overwinning. Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com