DutchVideo 2021

Hij die in u is, is een angstaanjagende nachtmerrie voor satan

Wees vol van de Heilige Geest en krachtig! Hij heeft u deze zege belooft over satan!

Gepubliceerd op 2 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 1 april 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Power, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u meer dan overwinnaar!
Voorwaar, maar voor satan is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus een angstaanjagende nachtmerrie. Satan weet dat in Zijn Naam kracht, overwinning, bevrijding en genezing zit. Voorwaar, voor satan is Zijn Naam een woorden scherper dan een twee snijdendere zwaard en heel erg doordringbaar. Voorwaar, satan kent Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus beter dan sommige christenen en is een verslagen vijand van Yeshua haMashiach, JHWH, Jezus Christus. Halleluja!

Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.
En Mattheüs 10, vers 1 En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.
En vers 5 tot en met 8 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.
En vers 32 tot en met 42 Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een Profeet ontvangt als Profeet, zal het loon van een Profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zit kracht en zijn kostbaar bloed reinigt en verlost u en maakt met zijn goddelijke kracht ieder hart van zonden vrij!
De satan en alle demonen zullen wegvluchten in de Almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Halleluja!

Voorwaar, christenen, waar is uw geloof en vertrouwen?
Wees vol van de Heilige Geest en krachtig! Hij heeft u deze zege belooft over satan! Geef aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de glorie, want Hij overwon. Dank de Here voor Zijn leiding en bescherming en maak Hem groot. Laat niet u weer houden om u als levende stenen te laten gebruiken. Amen!

Hij die in u is, is meer dan die in de wereld is.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com