DutchVideo 2015

Hij beschermt de weg Zijner gunstgenoten!

Boodschap Gods: Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een Schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg Zijner gunstgenoten beschermt!  Spreuken 2:7-8

Gepubliceerd op 12 feb 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Psalm 126, verse 5 those who sow in tears

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 12 februari 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Johannes 3, vers 33 en vers 34  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Kadosh, heilig is El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Voorwaar,

Psalm 136, vers 26  Looft de God des hemels, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft. 

Spreuken 2, vers 7 en 8  Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt.
Spreuken 4, vers 25  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft! 

Prediker 9, vers 8  Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd.

Voorwaar, gij die luistert, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft uw hart en uw strijd telkens weer, keer op keer, gezien.
Het is zo zwaar voor u, en Hij zag uw tranen. Maar weet dit:

Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

Voorwaar, vertrouw op Hem.
Zie, Hij maakt alles nieuw!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com