DutchVideo 2016

Het zevenblad: Aegopodium Podagraria

U hoort zeer interessante informatie over dit onkruid, dat tevens als beeldspraak voorbeeld doorgegeven werd, om er wijze lessen uit te kunnen halen. Alle soorten boodschappen Gods worden overigens altijd 100% zuiver doorgegeven door de engelen van God, in opdracht van de enige ware God, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMasiach, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet Benjamin Cousijnsen!

Gepubliceerd op 25 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Aegopodium Podagraria

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 25 mei 2016 bracht Gods bode engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, een Aegopodium wordt ook een zevenblad genoemd.
Het getal zeven wordt ook vaak gebruikt om de volmaaktheid uit te drukken.

Genesis 2, vers 1 tot en met 3  Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Voorwaar, om terug te komen op de Aegopodium Podagraria, het zevenblad is een hardnekkige onkruidplant!

Exodus 32, vers 9  JHWH zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is’.

En Deuteronomium 9, vers 13  En JHWH voegde eraan toe: ‘Ik weet inmiddels hoe onhandelbaar dit volk is’.

Dit hardnekkige onkruid is een gevaar voor vele planten, daar deze zich snel verspreidt.
De bovengrondse bladeren en het ondergrondse wortelgestel verstikt de andere planten. In Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH, is een medaille op zijn plaats, als u niet hardnekkig bent en anderen verstikt, vanwege uw situaties! Wees positief in een liefdevolle relatie met God. Laat uw leven gericht zijn op Hem, en niet op uw omstandigheden!

Koppigheid en hardnekkigheid heeft ook zijn goede kanten.
Want door vol te houden in de relatie met God, en te geloven in Zijn oplossing, hebben velen meer dan een medaille ontvangen!

Om terug te komen op de Aegopodium Podagraria, het zevenblad:
deze is overigens goed eetbaar. Maak er bijvoorbeeld zevenbladpesto van. God kent geen onkruid, want eigenlijk is het een plant op de verkeerde plek!

Hebreeën 12, vers 1 tot en met 2  Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com