DutchVideo 2019

Het was een pittig en heftig gevecht met Satan!

24-08-2019  Verslag van Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, opgeschreven en overgebracht in opdracht van de Kapitein van de Evangelical EndTime Machine, de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. “Voorwaar, Profeet en Profetes, sta samen in Mijn kracht, en volhard en vertrouw op Mij en elkaar!” (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! In de nacht van zaterdag 24 augustus 2019 werd Profeet Benjamin Cousijnsen meegenomen in de geest, en schreef hij daarna het volgende verslag op, namens de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Benjamin schrijft,

Shalom, met Profeet Benjamin Cousijnsen.
Ik lag in mijn bed, en ik zag mijzelf, dat mijn menselijke lichaam gewoon achter mij in bed bleef liggen, en ik zweefde boven mijn lichaam. Even dacht ik, ‘Ik ben vast dood’, maar zag toen dat ik er anders uitzag, zoals ik er toen uitzag in de Hemel, met lange haren. En ik zag ook, dat ik gekleed was in blinkend, smetteloos, fijn linnen. Ik zag mijzelf in een heel scherp licht, en hoorde een stem, die ik kende. Het was de stem van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, als een stem van rust en vrede, maar tegelijkertijd van vele wateren, en krachtig als een soort doordringende, zware donderslagen!

Hij zei: “Ik ben het. Ik ben getrouw en waarachtig!”
Ik zag Zijn gezicht, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en zag de Here ook voor mij staan met een ijzeren staf. Ik huilde en viel op mijn knieën, om Hem te aanbidden. Maar Hij zei: “Ik heb Mijn Twee Getuigen lief. Voor wie zou men vrezen? Ik heb u hier gebracht, om te zeggen: “Zie op Mij! Ook al was u ooit eens zwak in het vlees, Theresa en u zijt Mijn geliefden! Wie u beiden veroordeelt, zal een kwaadaardig gezwel te dragen krijgen, vanwege zijn of haar leugens en roddel. Zij hebben het bloed der heiligen en der Profeten vergoten, en dragen reeds het merkteken! Vele boodschappen hebben reeds duidelijk gemaakt, wat hen, de kwaadsprekers, te wachten staat. Ze gaan voor eeuwig verloren! Het is beter voor Jeddy, om zijn ring in het vuur te werpen, dan verbonden te zijn met satan. Voorwaar, Profeet en Profetes, sta samen in Mijn kracht, en volhard en vertrouw op Mij en elkaar!”

Ik, Profeet Benjamin, zag opeens dat het licht verdween…
Ik zag rook en vuur en zag satan voor mij staan, met de volgende teksten op zijn rode, naakte lichaam geschreven: ‘roddel’, ‘haat’, ‘leugens’, ‘geen vergeving van overtredingen’, ‘kwaadsprekerij’, ‘Gods Twee Getuigen pijn doen’, en ‘schade toebrengen’, onder andere.

Opeens werd het vuur weggeblazen door Gods adem.
En een krachtige stem zei: “Bestrijd hem!”
Ik trok mijn zwaard, en zei: “Het is genoeg! Blijf van mijn vrouw af, van wie ik hou, en mijn kinderen!” en besprong de satan, en ik verwondde en bestrafte hem in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

De satan hoorde ik huilen met vele stemmen, en het Hemelse zwaard raakte hem.
En ik hakte zijn armen en penis en benen af. Ik stond op het punt om ook zijn kop eraf te hakken, maar een stem van de Here zei: “Stop! Hij vreest u nu; hij zal, wat op hem beschreven staat als pijniging op hem ervaren”.
Ik zei: “Ik wil hem doden nu!”
Maar de Here zei: “Ik zal u beiden zegenen. De satan is nu half dood. Dit is genoeg, want Mijn woord en openbaringen moeten vervuld worden, warrior, zoals beschreven staat in het boek Openbaring in de Bijbel”.

Opeens werd ik wakker in mijn lichaam in bed, en had lichte hoofdpijn, en ging naar het kamertje en schreef alles op.
Terwijl ik schreef, hoorde ik de Here nog even zeggen: “Vrees nimmer de satan! Ik ben met jullie. Sta in Mijn kracht, meer dan voorheen! Jullie zijn meer dan overwinnaar. Amen!”

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com