DutchVideo 2013

Het volmaakte waardevolste cadeau!

24-03-2013  HET VOLMAAKTE WAARDEVOLSTE CADEAU! ALS U EEN VERLANGLIJSTJE MOCHT MAKEN OP GODS BOEKROL, HOE ZOU DAT ERUIT KOMEN TE ZIEN? ONTVANGEN DOOR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, GEGEVEN VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAAK EN JAKOB, VIA DE BODE ENGEL GODS OVERGEBRACHT. EEN CADEAUTJE VAN EEN BOODSCHAP!

Gepubliceerd op 25 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Wish list with pen

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 maart 2013 ’s avonds bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Rifaldo.

Voorwaar, Marco is morgen jarig en dit is zijn verlanglijstje…

‘een andere papa voor mama

een kasteel

en heel veel geld en snoep’

Als gij nu eens een verlanglijstje mocht maken op Gods boekrol, en daar de dingen op zou mogen zetten, die gij zou willen hebben, hoe zou dat eruit komen te zien?

Ik denk anders dan die van Marco, misschien wel minder hebberig?

Voorwaar,

Mattheüs 2, vers 11, en Mattheüs 6, vers 21, en Mattheüs 6, vers 19 en 20  Lees dit voor.

Mattheüs 2, vers 11  Hier staat geschreven: En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre.

Mattheüs 6, vers 21  Hier staat geschreven: Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Mattheüs 6, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

U daar, elke goede gave, ieder volmaakt geschenk, komt van boven, van de Vader, de Schepper van de sterren aan de hemel.

Jakobus 1, vers 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Weet u, God heeft voor u een cadeau!

Dit cadeau is het waardevolste cadeau, dat alleen God kan geven…

Johannes 3, vers 16, en Johannes 1, vers 12  Lees dit voor.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 1, vers 12  Hier staat geschreven: Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

SHALOM! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com